Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 18 May 2006 09:05:31 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivoó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Mosoni Lászlóó

Cím: Interferometriás programok: Magyar érdekeltségek

Kivonat:
Az elõadás elsõ felében ismertetem a Deep Extragalactic
VLBI-Optical Survey (DEVOS) elõkészítõ tanulmányának eredményeit.
A programmal célunk egy kb. 10000 rádióforrás milli-ívmásodperc
szögfelbontású térképébõl álló adatbázis létrehozása. A minta
forrásai 1-2 nagyságrenddel halványabbak az eddigi VLBI (Very Long
Baseline Interferometry) égtérképezõ programokban észlelteknél.
Ez az adatbázis különbözõ témájú (asztrofizikai, kozmológiai,
asztrometriai) vizsgálatokat tesz majd lehetõvé. Az elsõ
célforrásmezõk észlelése és az adatok feldolgozása után
megbecsültük a program hálózatigényét; a DEVOS 5-10 éven belül
befejezhetõ. Az elõadás második felében röviden bemutatom az ESO
VLTI (European Southern Observatory Very Large Telescope
Interferometer) második generációs mûszer-jelöltjét, a MATISSE-t
(Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment). Intézetünk
tagja a mûszert építõ konzorciumnak, azon belül a tudományos
csoportnak.

A szeminárium idõpontja: 2006. május 25, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17Patkós László s.k.

  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 05/18/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page