Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] (rendkivuli) MFA Szeminarium - Osvath Zoltan (PhD hazi vita)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] (rendkivuli) MFA Szeminarium - Osvath Zoltan (PhD hazi vita)


Chronological Thread 
  • From: Hajnal Zoltan <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: mfa AT mfa.kfki.hu
  • Cc: naplo AT mfa.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] (rendkivuli) MFA Szeminarium - Osvath Zoltan (PhD hazi vita)
  • Date: Wed, 10 May 2006 18:57:32 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Tudományos Tanácsa rendkívüli szeminárium keretében házi vitára bocsátja

Osváth Zoltán (MTA MFA - Nanotechnológia Főosztály)

"Szén nanocsövek vizsgálata és módosítása ionsugaras és
pásztázószondás módszerekkel" című Ph.D. értekezését.

Időpont: 2006. május 18. (csütörtök!) 10:30
Helyszín: MTA MFA Tanácsterem (KFKI Campus, 26. ép.)

A dolgozat rövid ismertetése:

A disszertáció tisztított szén nanocsövek pásztázó
alagútmikroszkópos (STM) vizsgálatával, valamint a szén
nanocsövek ionsugaras módosításának tárgykörével foglalkozik.
Az első részben STM-mel vizsgáltam egy kétlépcsős oxidációs
eljárás nanocsövekre gyakorolt hatását, illetve meghatároztuk a
nanocső minták katalizátortartalmát az egyes tisztítási lépések
után.
A disszertáció második részében ionos besugárzással létrehozott
nanocső ponthibákat vizsgáltam atomi felbontású STM-mel és
alagútspektroszkópiával (STS). Két különböző dózisú besugárzás
által előidézett hatásokat vizsgáltam, illetve azt, hogy mi
történik a kis dózisú besugárzással keltett nanocső ponthibákkal
hőkezelés után.

Az MFA Tudományos Tanácsa minden tagjának megjelenésére feltétlenül számítunk, és mint máskor is: minden érdeklődőt szívesen látunk!

Üdvözlettel,
Hajnal Zoltán

  • [Fizinfo] (rendkivuli) MFA Szeminarium - Osvath Zoltan (PhD hazi vita), Hajnal Zoltan, 05/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page