Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: mind AT atomki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-ELM.FIZ."@atomki.hu, "KLTE-KIS.FIZ."@atomki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 10 May 2006 10:58:33 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2006. május 18-án, csütörtökön 11:00-kor


Radnai Gyula
(ELTE)

Elektromosságtani alapfogalmaink
kialakulása a XVIII. században


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat: (http://namafia.atomki.hu/~mate/planned.html)

Elgondolkodott-e már valaki, hogy miért jelöljük az elektromos
töltést és a hőmennyiséget is Q-val?
A XVIII. század a newtoni mechanika kiteljesedésének százada.
Euler, Segner és a többi matematikus tette a mechanikát matematikailag
tárgyalható elméleti tudománnyá, kialakítva azt a szilárd meggyőződést,
hogy a valóságot leíró elméleteknek a mechanikán kell alapulniuk.
Ugyanakkor az anyagtudományok, mint a kémia, a hőtan és az
elektromosságtan még csak keresték a helyüket ebben a matematizálódó
világban. Művelőik alig-alig ismerték ki magukat a tapasztalati tények
burjánzó sokaságában, nem is voltak olyan kiválóan felkészült
matematikusok, mint az elméleti mechanika művelői, de szerették volna
valamilyen egyszerű fogalomrendszerrel értelmezni a kísérleti tények
sokaságát. Így született meg a fizika sok-sok új fogalma, s e fogalmak
olyan értelmezése, melyek közül néhány a mai napig megállja a helyét, míg
másokon túllépett az idő, viszont nem lépett túl a tudományt alkalmazó
mérnökök, vegyészek gondolkodása. Oktatási vonatkozása is van ennek:
átugorhatja-e - érdemes-e átugornia - a fizika oktatása ezeket a ma már
tudományosan túlhaladott értelmezéseket, melyeket a tudomány saját
törzsfejlődése során nem tudott átugrani?
A Természet Világa 2006. évi 2. és 3. számában jelent meg az a
tanulmány, amelyre az előadás épül, de az előadáson sor kerül sok olyan
korabeli, érdekes ábra kivetítésére is, amelyek csupán terjedelmi okokból
maradtak ki a tanulmányból.

  • [Fizinfo] Atomki-szeminárium, Zoltan Mate, 05/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page