Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó


Chronological Thread 
  • From: Karolyi Gyorgy <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó
  • Date: Mon, 8 May 2006 10:57:04 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

M E G H Í V Ó

Az Építészmérnöki Kari Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
tisztelettel meghívja Önt

Várkonyi Péter

"EMERGENCE OF IMPERFECT SYMMETRY
IN ENGINEERING OPTIMISATON AND EVOLUTION"

című PhD disszertációjának angol nyelvű nyilvános vitájára.

témavezető:
Dr. Domokos Gábor,
BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
hivatalos bírálók:
Dr Gert van der Heijden, Principal Reserach Fellow,
Centre for Nonlinear Dynamics and its Applications,
University College, London
és
Dr. Scheuring István, tudományos főmunkatárs,
ELTE Növényrendszertani és Ökológia Tanszék


A vita ideje: 2006. május 17. (szerda) 14:00 óra
helye: K. I. 66. (Oktatói Klub)


Budapest, 2006. április 24.

Dr. Domokos Gábor
elnök

A PhD disszertáció megtekinthető az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalában
és a http://www.szt.bme.hu/munkatrs/varkonyi/PhD.pdf webcímen

Magyar nyelvű tézisfüzet a
http://www.szt.bme.hu/munkatrs/varkonyi/tezisfuzet.pdf
webcímen található.
  • [Fizinfo] Meghívó, Karolyi Gyorgy, 05/08/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page