Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: aekiusers AT lists.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL szeminárium
  • Date: Mon, 08 May 2006 08:12:06 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

MA SZEMINÁRIUM!!!

MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Anyagszerkezeti Labor szeminárium


Hétfő 9.00: Répánszky Réka: Hasadványtermékek adszorpciója primer köri szerkezeti anyagokon.


Mindenkit szeretettel várunk a
19. épület Tanácsteremben!
(KFKI Telephely, 1121 Bp. Konkoly-Thege út 29/33)Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page