Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Versztergombi az elemi reszecskekrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Versztergombi az elemi reszecskekrol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Versztergombi az elemi reszecskekrol
  • Date: Thu, 4 May 2006 15:33:37 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:


VESZTERGOMBI GYÖRGY (RMKI):

AZ ELEMI RÉSZECSKÉK KOMPLEXITÁSA


Abstract: A "komplexitás" szót kétféle értelemben próbálom az elemi
részecskék világára vonatkoztatni. Eddig minden korábban "eleminek"
mondott részecskérõl kiderült, hogy bizony nagyon komplex szerkezete van.
Ebben a vonatkozásban azt próbáljuk elemezni, hogy a ma eleminek gondolt
részecskék esetén milyen kétségek merülnek fel elemiségüket illetõen.
A második értelmezés szerint arra keressük a választ, hogy mennyiben
tekinthetõk részecskéink valamely valóban komplex rendszer részeiként,
különleges figyelemmel olyan egzotikus jelenségekre, mint Pentakvarkok,
Higgs-bozon vagy Quark-Gluon-Plazma.


Az elõadás kezdete: május 9-én, kedden kettõkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.


  • [Fizinfo] KRFT tea: Versztergombi az elemi reszecskekrol, Tamas Geszti, 05/04/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page