Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] "Grof ur" a Nepszabadsagban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] "Grof ur" a Nepszabadsagban


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] "Grof ur" a Nepszabadsagban
  • Date: Mon, 01 May 2006 19:01:44 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


"Gróf úr" "találmánya" a nagytudatlanságú Ötvös Zoltán tollából
bekerült a
Népszabadságba is. De hogyan? A cikk címe: "Képtelenség a vízautó?". Így,
kérdõjellel! Vagyis tessék nem állításnak érteni. "Szakértõk szerint a
találmányt a fizika
alaptörvényei kizárják" -- szól az alcím. Vagyis Ö.Z. úr szerint valóban
találmányról van
szó, továbbá az értékeléséhez szakértõk kellenek, a fizika középiskolában
oktatott
alapelveit csak szakértõk tudják értelmezni. Még továbbá: más szakértõk
esetleg mást
mondhatnak róla.
A cikk szövegében aztán nagyon vigyáz a "tudományos újságíró" úr, nehogy a
tudomány melletti elfogultsággal vádolhassák érte. A "gróf úr" szavait még
véletlenül se
teszi idézõjelbe, kivéve azt az egy mondatát, amelyben bûncselekménynek
mondja a
mûegyetemi fizikusok szakvéleményét. (Megjegyzést ehhez sem fûz!) A
fizikusok
szavait pedig megpróblja idézõjelbe tenni, csak nem sikerül neki, mert nem
tudja, hogy a
megkezdett idézõjelet be is kell fejezni. Vagyis a "gróf úr" állításait
tényállításnak állítja
be, a fizikusok szavait pedig valaki véleményének, amely vagy igaz, vagy sem.
Ugyanennek a Népszabadságnak az elõzõ számában Hargitai Miklós azon
lelkendezett, hogy "tudományosan bebizonyították", hogy a horoszkóp
"hókuszpókusz".
Nem tudom, meddig züllhet még le a Népszabadság tudományos rovata, amely az
alapító P.G.P. idején tényleg remek volt.

Válas György
  • [Fizinfo] "Grof ur" a Nepszabadsagban, Válas György, 05/01/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page