Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] (no subject)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] (no subject)


Chronological Thread 
  • From: holl AT konkoly.hu (Andras Holl)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] (no subject)
  • Date: Mon, 10 Apr 2006 13:12:23 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintezete
szemináriumára

Elõadó: Oláh Katalin Ilona

Cim: Csillagdinamók megfigyelése: flip-flop jelenség az FK Comae-n

Kivonat:
A mágneses dinamók mûködése alapvetõ fontosságú a csillagok életében. A
mágneses tér által kiváltott jelenségek jól megfigyelhetõk a Napon és
bizonyos változócsillag fajtákon. Ezek a jelenségek idõben változnak és
sok esetben ciklikusságot mutatnak. Néhány csillag esetében megfigyelések
mutatják, hogy a mágneses aktivitás többsége kváziperiodikusan a csillag
két ellenkezõ oldalára esik: hol az egyik, hol a másik fele aktívabb (ez a
flip-flop jelenség). Ez a megfigyelési tény igen termékenyítõleg hatott a
ciklikus csillagdinamók elméletére is. Az elsõ csillag, amin a flip-flop
jelenséget kimutatták, az FK Comae volt. Az elõadásban ennek a rövid
történetét mutatjuk be, majd ismertetünk néhány fontos eredményt. Idõsoros
foltmodellezés segítségével részletesen bemutatjuk a flip-flop jelenség
idõbeli lefolyását, az aktív területek pozícióinak változását. Végül a
jelenség elméleti hátterére is kitérünk.

A szeminárium idõpontja: 2006. április 13, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17Patkós László s.k.  • [Fizinfo] (no subject), Andras Holl, 04/10/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page