Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, április 7.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, április 7.


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, április 7.
  • Date: Mon, 3 Apr 2006 11:46:11 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Tomasz Romanczukiewicz
(Jagiellonian University, Krakow)

"Interaction between topological defects and radiation"

címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2006. április 7. péntek du 14.00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Fodor Gyula
  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Főoszt. Szemináriuma, április 7., Fodor Gyula, 04/03/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page