Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] tudomány ? áltudomány ?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] tudomány ? áltudomány ?


Chronological Thread 
  • From: " Kovacs Laszlo " <lkovacs AT szfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] tudomány ? áltudomány ?
  • Date: Tue, 28 Feb 2006 17:41:06 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>

Nemrég az alábbi levelet kaptam. Aki tud segíteni, kérem jelezze.

Közvetett úton (az érintett személy erősen hallássérült) felkeresett egy
Fodor Mihály nevű úr, aki egy dolgozatot küldött el, amely egy általa
kidolgozott elméletet tartalmaz. Nem tudom eldönteni, hogy az anyagban
levő felvetések tudományos tartalma milyen értékű. Négy dolgozatról van
szó, amelyeknek a címei a következők:

1. Mágneses kölcsönhatások levezetése elektromos töltések ralatív
Mozgásaiból.
2. Inerciarendszerek és kapcsolataik vizsgálata a hullámtest-teória
alapján.
3. Távolra ható kölcsönhatások vizsgálata a hullámtest-teória alapján.
Hullámtest és kvantumfizika.
4. Térenergiaáramlással kapcsolatos észrevételek az elektrodinamikában.

Amennyiben Ön vagy munkatársai vállalnák, hogy áttekintik ezeket a
dolgozatokat, úgy szívesen eljuttatnám egy Ön által megadott címre.
Tudom, hogy a tudományban kipattanó csodák ritkán születnek. Nem
nyugodna azonban meg a lelkiismeretem, ha az idős alkotó teóriáját és
gondolatait nem vetnénk alá valamilyen szintű - a folytatást legalább is
eldöntő - tudományos kontrollnak.

Kérem, hogy nyújtson ebben segítséget.

Köszönettel:

Lévai Ferenc
alpolgármester


--
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page