Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Fooszt. Szeminariuma, februar 24

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Fooszt. Szeminariuma, februar 24


Chronological Thread 
  • From: Fodor Gyula <gfodor AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Fooszt. Szeminariuma, februar 24
  • Date: Mon, 20 Feb 2006 11:06:13 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>KFKI RMKI Elmeleti Foosztaly Szeminariuma


Tisztelettel meghivjuk

Varró Sándor
(MTA, Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)

"A 2005. évi Fizikai Nobel-díj :
I. Az Optikai Koherencia Glauber-féle Kvantumelmélete"

cimmel tartando szeminariumara.

Kivonat:

A 2005. évi fizikai Nobel-díjat megosztva kapták Roy J. Glauber (Harvard
Egyetem, Cambridge, USA, született 1925-ben New Yorkban, 80 éves), John L.
Hall (Colorado Egyetem, Laboratóriumi Asztrofizikai Intézet, Nemzeti
Szabványügyi és Technológiai Intézet, Boulder, USA, született 1934-ben
Denverben, 71 éves) és Theodor W. Hänsch (Kvantumoptikai
Max-Planck-Intézet, Garching, Ludwig-Maximilian Egyetem, München,
Németország, született 1941-ben Heidelbergben, 63 éves). Október 4-én a
Svéd Királyi Tudományos Akadémia kihírdette, hogy a díj egyik fele
Glaubert illeti "az optikai koherencia kvantumelméletéhez való
hozzájárulásáért", a másik fele együttesen Hallt és Hänschet illeti "a
lézeralapú precíziós spektroszkópia, ezen belül az optikai frekvenciafés?
technika kifejlesztéséhez való hozzájárulásukért".

Az el?adásban - a megfelel? történeti környezetbe illesztve -
összefoglaljuk Glauber kvantum koherenciafüggvényekre vonatkozó
munkásságának f?bb eredményeit, az ezzel kapcsolatos,1963-ban megjelent
publikációi alapján. Bevezetésképpen ismertetjük Einsteinnek a
fénykvantum-hipotézishez vezet? eredeti gondolatmenetét és a fluktuációs
formulát, valamint kitérünk a hullám-részecske kett?sségre vonatkozó
alapvet? elképzelésekre és kísérletekre. Ezután egyszer? példákon
bemutatjuk Glauber koherencia-elméletének m?ködését és a kvantált fény
néhány nevezetesebb állapotának f?bb tulajdonságait. Eljutunk a kvantum
koherencia Glauber-féle definíciójához és a koherens állapotokhoz, a
P-reprezentációhoz és más kvázi-valószín?ségeloszlásokhoz is. Szó lesz
Hanbury-Brown és Twiss, Arecchi valamint Mandel kísérleteir?l, vagyis a
fotoncsomósodásról illetve a fotonrikulásról. Befejezésképpen a
hullám-részecske kett?sségre vonatkozó, mindezidáig megoldatlan és ma is
nyugtalanító koncepcionális és matematikai problémákról adunk (nem teljes)
áttekintést.

Az el?adás tárgyához szorosan kapcsolódik a szerz? ' A foton 100 éve : I.
Kezd? lépések és néhány fejlemény ' cím?, a Fizika Nemzetközi Éve
alkalmából 2005-ben összeállított elemzése, amely további részleteket
tartalmaz, és a ' http://www.varros.hu/ ' honlapról szabadon letölthet?.
Ugyanezen a honlapon található ' A fény kett?s természete : Einstein és a
fotonok ' cím?, nem csak szakembereknek szánt írás, amelynek rövidített
változata a Természet Világa ismeretterjeszt? folyóirat fizikai
különszámában jelenik meg 2006. január vége felé. A fizikai Nobel-díjjal
kapcsolatos ismertetés szintén itt jelenik majd meg el?reláthatólag 1-2
hónapon belül.


Helye: KFKI RMKI III. ep. Tanacsterem
Ideje: 2005. februar 24. pentek du 13.00 ora


Szivesen latunk minden erdeklodot.
Fodor Gyula
  • [Fizinfo] KFKI RMKI Elm. Fooszt. Szeminariuma, februar 24, Fodor Gyula, 02/20/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page