Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] magfizikai szeminarium: jan.31. kedd 11:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] magfizikai szeminarium: jan.31. kedd 11:00


Chronological Thread 
  • From: Jozsef Cseh <cseh AT namafia.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-ELM.FIZ."@atomki.hu, "KLTE-KIS.FIZ."@atomki.hu, mind AT atomki.hu, pir AT dtp.atomki.hu, zsuzsi AT dtp.atomki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] magfizikai szeminarium: jan.31. kedd 11:00
  • Date: Thu, 26 Jan 2006 16:52:05 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>*****************************************************************************

MAGFIZIKAI SZEMINARIUM


2006. januar 31-en, kedden 11:00 orakor

az MTA Atommagkutato Intezetenek nagy eloadotermeben
(a ciklotron epuletenek 3. emeleten)

LEVAI GEZA
(ATOMKI)

SZUPERSZIMMETRIKUSAK-E AZ ATOMMAGOK
KLASZTERALLAPOTAI?^

cimmel eloadast tart,
melyre minden erdeklodot szeretettel varunk.

Cseh Jozsef

cseh AT atomki.hu


^Az eloadas kivonata:

A szuperszimmetrikus elméletek valamely fizikai rendszer bozonikus és
fermionikus szabadsági fokait egységes formalizmus keretében tárgyalják.
Ez többek közt azt is jelenti, hogy ezekben az elméletekben megengedettek,
s&#337;t elvártak az olyan m&#369;veletek, amelyek a bozonokat és a
fermionokat
egymásba transzformálják. Ezáltal a szuperszimmetria korrelációba hozza a
rendszert jellemz&#337; különféle mennyiségeket, ami a gyakorlatban például
abban
nyilvánulhat meg, hogy csökken a szabad paraméterek száma. A feltételezett
szuperszimmetria érvényességét a fizikai rendszert jellemz&#337; kísérleti
adatokban megmutatkozó korrelációk alapján becsülhetjük meg.

El&#337;adásomban egy olyan szuperszimmetrikus modellt mutatok be, amely
könny&#369;
atommagok törzs+alfa-részecske szerkezet&#369; állapotait tárgyalja egységes
keretben. A bozonok itt a klaszterek relatív mozgását jellemz&#337;
gerjesztések,
a fermionokat pedig a törzs nukleonállapotai képviselik: konkrétan
lyukállapotok a p-héjon. Az így bevezetett U(4/12) szuperalgebra egy
szupermultipletbe rendeli a 20Ne, 19F, 19Ne, 18O, 18F és 18Ne atommagok alfa-
klaszter állapotait, mégpedig úgy, hogy azok megfelelnek a szupermultiplet 0,
1 és 2 fermionhoz tartozó szektorának. Az említett atommagok közismerten több
alfa-klaszter sávval rendelkeznek és ezek egységes leírására több kísérlet is
történt, egyebek mellett szimmetriákra alapozott modellek keretében is.
Felmerül a kérdés, hogy az egyes atommagokat jellemz&#337; kísérleti
adatokban
megfigyelt korrelációk értelmezhet&#337;k-e az U(4/12) szuperszimmetria
keretében.
El&#337;adásomban áttekintem a rendelkezésre álló kísérleti adatokat
(sávszerkezet, elektromos kvadrupólus átmeneti valószín&#369;ségek,
egynukleon-
transzfer spektroszkópiai faltorok) és összevetem &#337;ket a
szuperszimmetria
alapján várt elméleti értékekkel. Ebb&#337;l a szempontb&#337;l különösen
fontos
szerepet játszanak a szomszédos atommagokat összeköt&#337;
egynukleon-transzfer
reakciók, mivel ezeket a szuperalgebra generátorai írják le és így szigorú
kiválasztási szabályok vonatkoznak rájuk.

*****************************************************************************


  • [Fizinfo] magfizikai szeminarium: jan.31. kedd 11:00, Jozsef Cseh, 01/26/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page