Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Makkai Zsolt

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Makkai Zsolt


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Makkai Zsolt
  • Date: Tue, 13 Dec 2005 11:44:42 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHIVO

PhD értekezés nyilvános vitájára (BME):

Makkai Zsolt

III-nitrid vékonyrétegek és SiC nanoszemcsék elektronmikroszkópiája

2005. december 20. (kedd) 10 óra 30 perc
Budapest, XI. Mûegyetem rkp. 3.
BME K épület, I. emelet 59.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk (letölthetõk)
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Makkai Zsolt, Mihaly Gyorgy, 12/13/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page