Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Bodo Zalan emlekules - ELFT vakuumfizikai szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Bodo Zalan emlekules - ELFT vakuumfizikai szeminarium


Chronological Thread 
  • From: "S. Bohatka" <bohatka AT atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Bodo Zalan emlekules - ELFT vakuumfizikai szeminarium
  • Date: Wed, 7 Dec 2005 16:20:30 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: ATOMKI

MEGHÍVÓ
=======

az ELFT Vákuumfizikai Szakcsoport,
a IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottsága,
az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete
és az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága
közös rendezvényéreProgram:
Bodó Zalán emlékülés

Megnyitó, néhány személyes emlékkel bővítve: Gyulai József akadémikus

Gergely György: Szigeti György, Bodó Zalán és munkatársai video amatőr-mozi
felvételeken,Gergely György: Bodó Zalán élete és optikai kutatásai,Beleznay Ferenc: Bodó Zalán úttörő munkája a hazai félvezető fizikában,Hartmann Ervin: Bodó Zalán a Műegyetemen,

Ádám János: Az első hazai ellipszométer megépítése és kutatási
eredményei,Lohner Tivadar: Az ellipszometria 25 éve Csillebércen,Fried Miklós: Az ellipszometria jelene és jövője!!! Helyszín rendhagyó módon: !!!

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, Budapest,

XII. ker. Konkoly Thege Miklós út 29-33., 26. épület, I. emeleti tanácsterem

Időpont: 2005. december 14, szerda, 10:30 - kb.13:00


Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők

Az RMKI-ban nov. 22-én tartott vákuumfizikai szemináriumon
Kovács Imre kollégánk fényképeket készített, amelyek a honlapján:
www.iki.kfki.hu/~kovacsi/ es a " News ... ELFT " cimen talahatok.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page