Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Mon, 28 Nov 2005 09:36:31 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Takács Dénes

(BME Műszaki Mechanikai Tsz.)

Vontatott kerék dinamikája

2005. december 2. péntek, 10.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Műszaki Mechanikai Tanszék

MM épület, könyvtár

Az előadás tartalma:
A vontatott kerekek instabilitásának vizsgálata visszanyúlik a múlt
század elejére. Már a magyar szakirodalomban is találhatók 50-es években
megjelent cikkek. A látszólag egyszerű mechanikai rendszerben létrejövő
öngerjesztett rezgéseket azonban a mai napig különböző modellekkel
vizsgálják és magyarázzák. Az előadáson bemutatásra kerül két különböző
kis szabadságfokú mechanikai modell. A két modell elemzése során
szerzett tapasztalatokat felhasználhatjuk akár a hétköznapjainkban
előforduló egyszerű esetekben is. Például választ kaphatunk arra, hogy
hogyan kell megpakolni kerekes bőröndünket vagy hogyan kell a terheket
elhelyeznünk az utánfutón és a lakókocsiban.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page