Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] FIKUT IV.-2006-Elozetes program

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] FIKUT IV.-2006-Elozetes program


Chronological Thread 
  • From: "E. Forgacs-Dajka" <E.Forgacs-Dajka AT astro.elte.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] FIKUT IV.-2006-Elozetes program
  • Date: Wed, 23 Nov 2005 17:51:23 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Fiatal Csillagász és Asztrofizikus
Kutatók Találkozóját (FIKUT IV.). Az előzőekhez hasonlóan a találkozó előadói
között a jelenlegi csillagász, asztrofizikus illetve rokon területeken
dolgozó
doktoranduszok, fiatal kutatók valamint a közelmúltban doktorált kutatók
szerepelnek, de emellett egy-egy idősebb nemzetközileg elismert kutatót is
felkértünk összefoglaló előadás megtartására az egyes témekörökhöz
kapcsolódóan.
Az eddigi felkérések és jelentkezések alapján már összeállt egy előzetes
program, melyet az alábbiakban közlünk. Azokat az előadókat, akik még nem
küldték el az előadásuk címét, de jelezték részvételi szándékukat, kérjük
mihamarább - lehetőleg nov. 25-ig - juttassák el.

Akik még nem jelezték részvételi szándékukat, de a rendezvény felkeltette az
érdeklődésüket, szintén lehetőleg november 25-ig tegyék ezt meg. Emellett,
ha valaki még ismer olyan kutatót, aki előadóként részt venne a találkozón,
kérjük neki is juttassa el a felhívást.

A találkozóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A találkozó időpontja: 2006. január 11-13. (szerda-péntek)
A találkozó helyszíne: ELTE Északi Tömb 6.54 terem
(Budapest, Pázmány P. stny. 1/A)
A találkozó nyelve: magyar
A kiadványban megjelenő cikk nyelve: angol
A korábbi kiadványok elérhetősége:
http://astro.elte.hu/astro/hun/konyvtar/padeu.html

Határidők:
Jelentkezési határidő: 2005. november 25.
A cikk beküldési határideje: 2006. február 15.

E-mail:
fikut AT astro.elte.hu

Jelen levelünkkel szeretnénk meghívni minden kedves érdeklődőt a találkozóra!


Üdvözlettel a szervezők!

Szervezők: Forgácsné Dajka Emese (ELTE Csill. Tsz.)
Major Balázs (ELTE Csill. Tsz.)
Borkovits Tamás (Bajai Csillagvizsgáló)
Balog Zoltán (University of Arizona)

__________________________________________________________________________

FIATAL CSILLAGÁSZ ÉS ASZTROFIZIKUS
KUTATÓK TALÁLKOZÓJA IV. - 2006

Budapest, 2006. január 11-13.

ELŐZETES PROGRAM

A rendezvényt Prof. Horváth Zalán az ELTE Fizika Doktori Iskola vezetője
nyitja meg.

Kozmológia
Prof. Patkós András (ELTE Atomfizika Tsz.): Áttekintő előadás

- Darázs Barbara (SZTE), Dr. Gergely Á. László (SZTE Elméleti Fizikai Tsz.):
Weak gravitational lensing in brane-worlds
- Hetesi Zsolt (ELTE Csillagászati Tsz.):
Finomhangolás, antropikus elvek és káosz
- Horváth Zsolt (SZTE), Kovács Zoltán (SZTE):
Canonical theory of the Kantowski-Sachs cosmological models
- Keresztes Zoltán (SZTE Elméleti Fizikai Tsz.), Képíró Ibolya (SZTE ):
Irradiated closed Friedmann brane-worlds
- Nagy Botond (SZTE), Keresztes Zoltán (SZTE Elméleti Fizikai Tsz.):
On the luminosity-redshift relation in brane-worlds with cosmological
constant

Égi mechanika
Prof. Érdi Bálint (ELTE Csillagászati Tsz.): Áttekintő előadás

- Kovács Tamás (ELTE Csillagászati Tsz.):
Káosz egyszerű dinamikai rendszerekben - A Sitnikov-probléma
- Mikóczi Balázs (SZTE Kísérleti Fizika Tsz.),
Keresztes Zoltán (SZTE Elméleti Fizikai Tsz.):
Generalized eccentric vs. true anomaly parametrizations in
the perturbed Keplerian motion
- Nagy Imre (ELTE Csillagászati Tsz.):
A Plutó-Káron kettősrendszer környezetének stabilitás-vizsgálata
- Pál András (ELTE Csillagászati Tsz.):
Lie-sorok égi mechanikai alkalmazásai
- Posztobányi Kálmán (ELTE Csillagászati Tsz.):
Külső perturbációk exobolygó-rendszerekben
- Dr. Süli Áron (ELTE Csillagászati Tsz.):
On the comparison of four different stability tools

Napfizika
Dr. Petrovay Kristóf (ELTE Csillagászati Tsz.): Áttekintő előadás

- Forgácsné Dr. Dajka Emese (ELTE Csillagászati Tsz.):
1.3 éves változás a Nap aktivitásának különböző megnyilvánulásaiban
- Major Balázs (ELTE Csillagászati Tsz.):
A mágneses fa statisztikai analízise
- Mező György (MTA KTM CSKI Debreceni Napfizikai Obsz.):
Kelet-nyugati aszimmetria a napfoltok eloszlásában
- Muraközy Judit (MTA KTM CSKI Debreceni Napfizikai Obsz.):
Napfolt-eloszlások kapcsolata a torziós hullámmal

Változócsillagászat
Dr. Oláh Katalin (MTA KTM CSKI): Áttekintő előadás

- Dr. Bíró Imre Barna (BKMÖ Csillagvizsgáló Int.):
- Dr. Borkovits Tamás (BKMÖ Csillagvizsgáló Int.):
Közvetett bizonyítékok évtizedes időskálájú mágneses ciklusokra
érintkező kettős csillagrendszerekben
- Dr. Csizmadia Szilárd (MTA KTM CSKI):
Fénygörbemegoldások degeneráltságának numerikus vizsgálata
- Csorvási Róbert (SZTE):
- Klagyivik Péter (ELTE Csillagászati Tsz.):
A cefeidak tulajdonságainak függése a fémtartalomtól
- Sódor Ádám (MTA KTM CSKI):
Az RR Geminorum hosszútávú vizsgálata

Infravörös és rádiócsillagászat
Dr. Ábrahám Péter (MTA KTM CSKI): Áttekintő előadás

- Dr. Frey Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obsz.):
Mi merre van az égen? - avagy a rádió és optikai asztrometria kapcsolata
- Dr. Kiss Csaba (MTA KTM CSKI):
- Kóspál Ágnes (MTA KTM CSKI):
Parsamian 21: egy éléről látott csillagkörüli korong polarizációs mérései
- Kovács Zoltán (SZTE):
Test of the Infrared Wide-field Camera OMEGA2000 and its Application
for an Extragalactic Survey
- Mosoni László (MTA KTM CSKI):
Csillagászati interferometria Magyarországon

Galaktikus csillagászat
Dr. Balázs Lajos (MTA KTM CSKI): Áttekintő előadás

- Kiss Zoltán (BKMÖ Csillagvizsgáló Int.):
Distribution of T Tauri stars in the outer Galaxy: Hints on triggered
low mass star formation?
- Könyves Vera (ELTE Csillagászati Tsz.):
Galaxisok nagyskálás szerkezete
- Marschalkó Gábor (ELTE Csillagászati Tsz.):
Turbulens diffúzió egyszerű modellezése galaktikus molekulafelhőkben
- Regály Zsolt (ELTE Csillagászati Tsz.):

Űrfizika
Áttekintő előadás

- Bebesi Zsófia (KFKI RMKI):
A Titán hold plazmakörnyezete a Cassini Plazma Spektrométer mérései
alapján
- Facskó Gábor (KFKI RMKI):
Hibrid hot flow anomália szimulációk a Cluster méréseinek fényében
- Hirn Attila (MTA KFKI Atomenergia Kut. Int.):
A New Method for Determining the Equivalent Dose of Astronauts
- Kis Árpád (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik):
Multispacecraft Observation of the Earth's Quasi-Parallel Bow Shock:
New CLUSTER Results


  • [Fizinfo] FIKUT IV.-2006-Elozetes program, E. Forgacs-Dajka, 11/23/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page