Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizika es technika testkozelben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizika es technika testkozelben


Chronological Thread 
  • From: Palagyi Gabor <palagyig AT almos.vein.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizika es technika testkozelben
  • Date: Mon, 14 Nov 2005 17:55:44 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A "Fizika és technika testközelben" címmel Veszprémben tartott elõadói délelõtt elõadásainak anyaga (fóliák 1 kivétellel) letölthetõ a

http://www.kfki.hu/~elftvesz/fiztech.html

weboldalról.

A témák: CERN, Paksi Atomerõmû, onkológiai alkalmazások, szápári szélerõmû, napelemek (Sanyo), ultrahang.

Palágyi Gábor
  • [Fizinfo] Fizika es technika testkozelben, Palagyi Gabor, 11/14/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page