Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kulfoldy Egelyk

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kulfoldy Egelyk


Chronological Thread 
  • From: "Geza I. Mark" <mark AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Kulfoldy Egelyk
  • Date: Thu, 10 Nov 2005 12:31:25 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Kollégák,

a Fizinfo olvasók közül bizonyára vannak, akik ismerik annyira a
külföldi társadalmakat, hogy tudnának mesélni arról, mimódon
kezelik máshol (tõlünk keletebbre és nyugatabbra) az áltudományt?
Talán volna mit tanulni ezekbõl a példákból!

Technikai kérés, javaslat: jó lenne, ha a Fizinfo-ba írók nem
idéznék be az "elõttük szólók" hosszú leveleit (pláne ne többszörös
rekurzióval)!

Márk Géza

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page