Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 7 Nov 2005 11:47:49 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivo

az MTA KTM Csillagaszati Kutatointezete szeminariumara


Elõadó: P. Kiss Csaba

Cim: A por infravörös sugárzási tulajdonságainak változásai sötét
felhõkben

Kivonat:
Az elmúlt években számos olyan eredmény született, amely azt
mutatja, hogy sûrû csillagközi felhõkben a por infravörös
emisszivitása megnõ, azaz ugyanolyan tömegû por ezeken a helyeken
több energiát sugároz ki, mint a diffúz csillagközi anyagban. Ez a
jelenség a porszemcsék növekedésének legfontosabb bizonyítéka. Az
eddigi szórványos mérések nem adtak egyértelmû választ az
emisszivitás növekedésének mértékére és így a pornövekedés
mikéntjére. Sötét felhõk közeli illetve távoli infravörös adatai
alapján mi az eddigi legnagyobb infravörös-emisszivitás mintát
állítottuk össze, amely alapján meghatároztuk, hogy hol és milyen
körülmények között, illetve milyen mechanizmus alapján indul meg a
porszemcsék növekedése. A porszemcsék növekedésének megindulása
elengedhetetlen a nagyobb porstruktúrák létrejöttéhez, amely
késõbb a planetáris testek megjelenéséhez vezet majd az újonnan
születõ csillagok körül.

A szeminárium idõpontja: 2005. november 10, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagaszati Kutatointezete
1121 Budapest
Konkoly Thege Miklos ut 13-17


Patkos Laszlo s.k.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page