Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemény (Egely Gy. apropóján)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemény (Egely Gy. apropóján)


Chronological Thread 
  • From: <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc: fabrigy AT office.mta.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tudomány - Média - Közvélemény (Egely Gy. apropóján)
  • Date: Wed, 26 Oct 2005 23:46:39 -0000
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Härtlein Károly felindulása (gondolom) mindenki számára teljes mértékben
érthet&#337;.

A jogi úton való fellépés lehetetlensége is nyilvánvaló az érkezett
hozzászólásokból.

Az esemény amir&#337;l szó van, egy közismert kulturális intézmény
dokumentum-filmklubja, ahol a szervez&#337;k többé-kevésbé deklarált szándéka
a
kreatív provokáció is. Ez már részben sikerült.
Persze könnyen lehet, hogy a mindennapok információ-tengerében ez az esemény
is elúszik, különösebb "népbutító" hatás nélkül.

Szomorú persze, hogy a "Tudomány Napja alkalmából" szerepel a meghívón.
(A web-programba egyébként ezt nem írták fel:
http://www.millenaris.hu/index.php?c=prog&id=2262 )

Az is szomorú, hogy igen kevés id&#337; áll rendelkezésre, bármiféle
összehangolt
reakciót is tervezne a természettudós társadalom.

Talán nem kilátástalan azonban a helyzet, mert:

Az MTA Kommunikációs Titkársága [KT] épp ezen a héten tartotta a
"Kutatóintézetek és a média" cím&#369; tanácskozását. A reménykelt&#337; e
hírben az,
hogy (bár az Akadémiára jellemz&#337;en korlátos er&#337;sforrásokkal, de)
komoly
szakmai háttérrel és lelkesedéssel dolgozó specialista csapat alakult, hogy
(mértékadó orgánumokkal karöltve) ösvényt vágjon a tudomány és a közvélemény
közötti média-dzsungelben.

Az Egely "jelenség" nem egyedüli, sem Magyarországon, sem a világban. Ügyesen
(és messze nem személyesen, vagy egymagában) megalapozott társadalmi és
médiahatását fizikusfejjel nehéz volna kielemezni. Egy azonban vitathatatlan:
figyelnek rá, nem is kevesen!

Ennek egyik oka kétségtelenül az, amit a KT tavalyi kutatásai
egyértelm&#369;en ki
is mutattak, hogy a közönségben nagyobb az igény a tudományos hírekre,
elemzésekre, mint amit a mai sajtó nyújt!

Kapcsolatos emócióinkat kicsit félretéve, talán érdemes elgondolkodni, hogyan
lehetne ezt az érdekl&#337;dést kihasználva más üzenete(ke)t is becsempészni a
médiába, és így eljuttatni a közvéleményhez.
Valami olyasmit, hogy van az országnak egy MTA-ja, lehetetlen anyagi és
bürokatikus körülmények között még mindig világszínvonalon dolgozó intézeti és
egyetemi kutatócsoportjai, akik a szigorú nemzetközi mércékkel is jól
mérhet&#337;
_eredményeket_ produkálnak. Hogy a források elosztásának jól, vagy rosszul, de
meghatározott feltételei vannak, és sajnos még ígéretes tervek kivitelezésére
sem jut sokszor pénz (friss példa: SzBK - mesterséges kromoszóma), így
kénytelenek a tehetséges fiatal kutatók külföldön kamatoztatni ötleteiket...
Régi nóta ez, de talán változik egyszer.
Mindezek mellett, a szilárd lábakon álló tudomány iránt
érdekl&#337;d&#337;knek módjában
áll eseményekr&#337;l, újdonságokról informálódni. (pl. www.mta.hu)

Nem dolgom (nem is lehet) ennek pontos útját-módját megfogalmazni. De talán
nem szükséges senkit drasztikus eszközökkel elnémítani (szólásszabadság!), ha
a kommunikációs szakembereket mi - oktatók, kutatók, intézetek, tanszékek -
gyakrabban tájékoztatjuk érdekesebb munkáinkról, újdonsült tapasztalatainkról,
"él&#337;" forrásként. Az MTA Kommunikációs Titkársága éppen erre hívta fel
tanácskozásán a jelenlév&#337;ket, amir&#337;l úgy érzem, hosszú távon is jól
hasznosítható lehet&#337;ség.

Jó munkát mindenkinek!


PS:

Osztom Radnai Gyula imént érkezett véleményét, hogy "nagyobb a baj".
A Népszava cikkre talán válaszolhatna inkább a Villamosm&#369;vek RT,
hogy miért nem szerz&#337;dtetik (ha az újságíró gondolkodna, utánajárna...)

A baj, meglehet, nagy.
De valószín&#369;leg nem jelent megoldást Egely ellen bármit tenni,
hanem a magyar kutatás és oktatás az, amiÉRT fokozott odafigyelésre,
együttes és egyéni cselekvésre van szükség.
Erre a rendelkezésünkre álló intézményi háttér lehet&#337;séget kíván adni,
levenné a sajtóval való bíbel&#337;dés terhének egy részét a tudomány
m&#369;vel&#337;ir&#337;l.
Hát nosza, élnünk kell vele!
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page