Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 21 Oct 2005 09:59:22 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kolláth Zoltán

Cím: "A csillagmodellezés újabb lehetõségei".

A pulzáló csillagok hidrodinamikai modellezése 40 éves múltra tekint
vissza. A numerikus kódok sikereit számos kudarc is végigkísérte. Több
esetben évek munkái vesztek el elkerülhetetlen zsákutcák, vagy éppen külsõ
(financiális) feltételek miatt. Eközben számos jelenség modellezése
sikertelen maradt, beleértve alapvetõ fontosságúakat is. Elkerülhetetlenné
vált a korábbitól minõségileg is eltérõ hidrokódok kidolgozása.
Egy évtizedes kódépítõ munka tapasztalatai alapján kezdtünk olyan
fejlesztésekbe, amelyekkel a korábbi nehézségek elkerülhetõek. Kódépítõ
rendszerünk segítségével lényegesen általánosabban hozhatók létre
numerikus csillagmodellek, amelyekkel reményeink szerint bõvebb
jelenségkört vizsgálhatunk majd.

A szeminárium idõpontja: 2005. október 27, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17


Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page