Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meszaros Peter szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meszaros Peter szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: Ortvay kollokvium <ortvay AT achilles.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meszaros Peter szeminariuma
  • Date: Wed, 12 Oct 2005 11:12:06 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Rendkivüli Szeminárium az ELTE Atomfizikai Tanszéken

2005. október 18. de 10.30, 3.114 terem

Mészáros Péter (Penn State Univ.)

A Swift mûbolygó legújabb eredményei a gamma kitörésekrõl

Kivonat: A Swift mûbolygó egy teljesen új fejezetet nyitott
a gamma kitörásek kutatásában azzal, hogy a gamma fénygörbéken és
spektrumokon kivül már 100 másodperccel a kitörés
után röntgen és optikai/ultraibolya spektrumokat, fénygörbéket és
ívmásodperces poziciókat is adott. Ezek révén
megállapithatták, hogy melyik galaxisban történt az esemény és mérhették
a távolságukat is.

Többek között váratlan alakú röntgen fénygörbéket észleltek és elsõ ízben
négy rövid kitörést is kivizsgáltak, amelyekrõl megallapították, hogy kettõs
neutron csillag vagy egy neutron csillag és egy fekete lyuk összeütközésérõl
van szó. Az eddigi legtávolabbi kitörést a reionizációs
vöröseltolódás közelében, z=6.28-nál találták.  • [Fizinfo] Meszaros Peter szeminariuma, Ortvay kollokvium, 10/12/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page