Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ferenczi dij - 2005

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ferenczi dij - 2005


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: tanforum AT sunserv.kfki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: Beleznay Ferenc <beleznay AT mfa.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Ferenczi dij - 2005
  • Date: Wed, 28 Sep 2005 23:02:56 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma tizenegyedik alkalommal hirdeti meg pályázatát. A pályazát célja, hogy - Ferenczi György munkásságanak szellémeben - a jövőre készülő fiatalokat támogassa.

A kuratórium szeretne a tanári pályán tevékenykedő, időszerű tudnivalókat oktató pályázókat is találni. Ezért is továbbítom a pályázati felhívást tanforum és fizinfo levelezési listákra.

Üdvözlettel Király Péterné

------------------------------------------------------------------------

Pályázati FelhívásA Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma tizenegyedik alkalommal
hirdeti meg pályázatát a félvezető fizika kutatásában, a félvezető
anyagok tulajdonságainak modern méréstechnikai alkalmazásában,
felsőfokú oktatásában, valamint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
vezetésében is kiemelkedő eredményeket elért, fiatalon elhunyt kiváló
kutató születésének 58. évfordulója alkalmából.

Pályázhatnak 35 évnél fiatalabb szakemberek, egyetemi oktatók
és hallgatók, illetve olyan tanárok (korhatár nélkül) akik a fiatalok
oktatásában résztvesznek és

-- kiemelkedő eredményt értek el a fizikai alapjelenségekre
alapozott modern mérés-technikai eszközök fejlesztésében

-- jelentősen hozzájárultak a félvezetők fizikája kutatásához

-- eredményes munkát végeztek a csúcstechnika elterjesztésében
a fiatalok és a szélesebb közvélemény körében

-- kiváló tanulmányi, diákköri illetve szakdolgozati eredményt
mutattak fel a félvezetők fizikájának és a modern méréstechnikai
alkalmazásoknak elsajátítá-sában.

A pályázat tartalmazza a jutalmazandó teljesítmény részletes,
nem több mint kétoldalas ismertetését. Célszerű mellékelni a
tevékenység dokumentumait (különlenyomatok, tankönyvrészletek,
népszerűsítő anyagok, diákköri vagy szakdolgozatok tartalmi kivonata és
bírálata, témavezetői ajánlás stb.). Benyújtandó továbbá a pályázó
(tudományos) életrajza. A kuratórium a sikeres pályázókat, a díjazott
pályázatok számától és színvonalától függően 50-120 ezer forinttal
díjazza.

A pályázatokat az ELTE TTK Dékáni Titkárságán (1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A.) vagy az ELFT titkárságán (I. Fő utca 68.)
lehet leadni2005. október 7. 12 óráig.


2005 május
A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma  • [Fizinfo] Ferenczi dij - 2005, Kiraly Peterne, 09/28/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page