Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja
  • Date: Thu, 22 Sep 2005 10:33:17 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MECHANIKA SZEMINÁRIUM

a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, és
a Műszaki Mechanikai Tanszék közös szervezésében

Téma: Különféle problémák a mechanika témaköréből (rugalmasságtan,
képlékenységtan, dinamika, törésmechanika, anyagmodellek, szerkezetek
stabilitása, biomechanika, FEM, kontinuummechanika, és még sok minden más).

Hely és időpont: BME, Műszaki Mechanikai Tanszék,
kb. kéthetente pénteken, 10:15 és 11:15 között
(részletesen l. alább)

2005. őszi félévre tervezett program:

Időpont, előadás címe, előadó:

okt. 7. A pécsi EXPO sátorszerkezetei:
Egy létesítmény története a gondolattól a megvalósulásig
Galaskó Gyula
BME, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

okt. 14. Computational stochastic dynamics:
Theoretical aspects and practical applications
Carsten Proppe
Univertsitat Karlsruhe, Institut für Technische Mechanik

okt. 21. Lagrange-derivált és a konstitutív egyenlet
Béda Gyula
BME, Műszaki Mechanikai Tanszék

nov. 4. Gumiabroncs mechanika
Posfalvi Ödön
BME, Járműváz és Könnyűszerkezetek Tanszék

nov. 18. Rugalmas rudak stabilitási indexének meghatározása
Németh Róbert
BME, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

dec. 2. Vontatott kerék dinamikája
Takács Dénes
BME, Műszaki Mechanikai Tanszék

dec. 16. Kihajlás konzervatív és nem-konzervatív teher hatására
Kocsis Attila
BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Insperger Tamás és Károlyi György
(12-27;
inspi AT mm.bme.hu)
(22-01;
karolyi AT tas.me.bme.hu)


A szeminárium honlapja: http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium féléves programja, Gyorgy Karolyi, 09/22/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page