Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA pályázat középiskolai tanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA pályázat középiskolai tanároknak


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] MTA pályázat középiskolai tanároknak
  • Date: Mon, 19 Sep 2005 13:44:51 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Tanárkollégák!

Felhívom figyelmüket a Magyar Tudományos Akadémia alább teljes szövegével
közölt pályázati felhívására. Különösen azok számára lehet érdekes, akik
valamelyik kutatóintézet tevékenységébe bekapcsolódva végeznek kutatómunkát.

Kovách Ádám
ELFT főtitkár
x x x

Pedagógus kutatói pályázat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot hirdet középiskolában
(gimnáziumban, szakközépiskolában) huzamosabb ideje (legalább öt éve)
főállásban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb lélegzetű
tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal, stb.),
amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb
tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó
szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán
eltöltött évekről.

A pályamunkát a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának címezve,
illetékesség szerint az MTA Titkársága Természettudományi vagy
Társadalomtudományi Főosztályának vezetőjéhez kell benyújtani (1245
Budapest, Pf. 1000).

A pályamunka beadási határideje 2005. szeptember 30.

A korábban elnyert díj birtokosa öt év után pályázhat ismételten.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai
kutatóintézet vagy szakbizottság bírálja el. A pályadíjak odaítéléséről a
bírálók értékelő véleménye alapján az MTA főtitkára dönt.

Évente 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként százezer
forint. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak.

A pályadíj ünnepélyes átadására 2005. december közepén kerül sor, amelyről
az MTA a sajtó útján tájékoztatja a szélesebb közvéleményt.
  • [Fizinfo] MTA pályázat középiskolai tanároknak, Kovach Adam, 09/19/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page