Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 29 Aug 2005 15:23:30 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Apai Dániel

Cím: "Fiatal Diszkek Csillagok és Barna Törpék körül"


Abstract:

A csillagkörüli por- és gázkorongok kulcsszerepet játszanak a
bolygórendszerek kialakulásában, azonban a folyamat részletei
mindmáig kevéssé ismertek. Az elõadásban bemutatok néhány módszert
a bolygó-keletkezési fázisban lévõ diszkek strukturájának és
összetételének tanulmányozására. A VLT/NACO mûszert használva a TW
Hya Nap-szerû fiatal csillag diszkjét tized-ivmásodperces skálán
vizsgáltuk és szórt fényt észleltünk a csillagtól mindössze 0.1
ívmásodpercre. Legujabb eredmények szerint még a fiatal barna törpék
is gyakran rendelkeznek porkorongokkal. Ezek összehasonlítása a T
Tauri diszkekkel lehetõvé teszi az eltérõ tömegek, luminozitások,
effektiv hõmérsékletek hatásának megértését. Szub-milliméteres
mérésekkel elsõként meghatároztuk a barna törpe diszkek tömegét;
közepes infravörös mérések segítségével azonosítottuk a diszkek
geometriáját; Spitzer és Gemini/TReCS megfigyelésekkel kimutattuk,
hogy a barna törpek diszkjeiben is megtörténnek a bolygókeletkezés
elsõ lépései.

A szeminárium idõpontja: 2005. szeptember 1, csütörtök 14 óra

Helye: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17


Patkós László s.k.
  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 08/29/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page