Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] TermoMech Tea

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] TermoMech Tea


Chronological Thread 
  • From: VAN Peter <vpet AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] TermoMech Tea
  • Date: Fri, 10 Jun 2005 14:58:19 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

---------------------------------------------------
A BME Tart?szerkezetek Mechanik?ja Tansz?k,
a BME M?szaki Mechanikai Tansz?k es az
ELFT Termodinamikai Szakcsoportja
szervezeseben:

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Wolfgang Muschik

(Institut f?r Theoretische Physik, Technischen Universitat Berlin)

On non-equilibrium entropy of discrete systems

2005. j?nius 15. szerda, 13.00 ?ra

(ELT?R A MEGSZOKOTT?L!!!)

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az el?ad?s helye:

BME Tart?szerkezetek Mechanik?ja Tansz?k

K ?p?let, magasf?ldszint 35., k?nyvt?r

Minden ?rdekl?d?t sz?vesen l?tunk.

-------------------------------------------------
Kozreadta: Van Peter
  • [Fizinfo] TermoMech Tea, VAN Peter, 06/10/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page