Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazati felhivas kozepiskolai tanaroknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazati felhivas kozepiskolai tanaroknak


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Palyazati felhivas kozepiskolai tanaroknak
  • Date: Tue, 31 May 2005 12:26:29 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Pályázati felhívás

A "Science on Stage" nemzetközi program magyar szervező bizottsága
pályázatot hirdet fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanárok
részére
"Interdiszciplínáris kapcsolatok a középiskolai oktatás gyakorlatában"
címmel.
Az 5-10 oldal terjedelmű pályaművekben annak a kifejtését várjuk, hogy a
hazai, diszciplínáris keretben folyó középiskolai (fizikai, kémiai,
biológiai) oktatás gyakorlatában miként lehet érvényre juttatni a természet
egységes szemléletét, összekapcsolva az egyes diszciplínákhoz kötődő,
gyakran elvont tárgyi ismereteket. A pályázat konkrét tananyaghoz
(tananyagrészhez, jelenséghez, kísérlethez, kísérlet csoporthoz)
kapcsolódjon; a tantárgyi egybehangolás lehetőségét gyakorlatorientáltan,
látványosan, nem elméleti aspektusból mutassa be. Az írásos pályamű mellett
egy max. 15 diából álló angol nyelvű, számítógépről kivetíthető prezentáció
elkészítését is várják a kiírók.

Beküldési határidő: 2005 szeptember 10.

Beküldési cÍm:
- postai beküldés esetén: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1371 Budapest, PF.
433.
- elektronikus úton történő beküldés esetén (.doc, vagy .pdf formátum):
mail.elft AT mtesz.hu
A levél tárgyaként a "Science on Stage pályázat" szöveget
kérjük feltüntetni.

Díjazás: A legjobb pályamunka beküldője a magyar küldöttség tagjaként
(közvetlenül, az országos válogatást megkerülve, "egyenes ágon") részt vehet
a program 2005. november 21-25 között a genfi CERN-ben megrendezendő
fesztiválján. Második és harmadik díj: 20 eFt ill. 10 eFt értékű
könyvutalvány.

Kovách Ádám sk.
nemzeti koordinátor
  • [Fizinfo] Palyazati felhivas kozepiskolai tanaroknak, Kovach Adam, 05/31/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page