Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Remenyi Judit

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Remenyi Judit


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Remenyi Judit
  • Date: Fri, 20 May 2005 11:42:12 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

PhD értekezés nyilvános vitája

Reményi Judit
Optoelektronikai eszközök és információ-technológiai alkalmazásaik

2005. május 27-én. (péntek) 10 óra
Budapest, XI. Mûegyetem rlp 3..
BME K épület, I. em. 59.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk (letölthetõk)
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Remenyi Judit, Mihaly Gyorgy, 05/20/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page