Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: doktori AT ttdh.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre
  • Date: Thu, 28 Apr 2005 11:04:50 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

 

             PhD értekezés nyilvános vitája

                      Lukács István Endre

Makyoh-topográfia tükörjellegû felületek vizsgálatára

2005. május 4-én. (szerda) 10 óra
Budapest, XI. Egry József u. 1.
BME E épület, V. em. 505.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk (letölthetõk)
a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/


  • [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre, Mihaly Gyorgy, 04/28/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page