Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Wed, 6 Apr 2005 10:35:25 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Szekrényes András

(BME Műszaki Mechanikai Tanszék)

A Pasternak-féle ágyazás rugómerevségének meghatározása törésmechanikai
feladatok esetén

2005. április 12. kedd, 12.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

K épület, magasföldszint 35., könyvtár

Az előadás tartalma:
A Pasternak-féle ágyazás a hagyományos Winkler-féle rugalmas ágyazás
kiegészítése torziós rugókkal. A Pasternak-féle ágyazást főleg dinamikai
(pl. rudak, lemezek hajlítólengései, stb.), illetve végeselem problémák
(rudak, héjszerkezetek deformációi, stb.) megoldására használják fel. A
kétparaméteres ágyazású rudak esetén negyedrendű differenciálegyenletek
megoldására van szükség. A megoldásfüggvény attól függ, hogy a Winkler
és a Pasternak-féle ágyazás rugómerevsége hogyan viszonyul egymáshoz. A
legtöbb szakirodalmi munkában a két-paraméteres ágyazás rugómerevségeit
általában tág határok között változtatják és így szemléltetik a
különféle esetekhez tartozó megoldásokat. Más munkákban egyszerű
becsléseket, közelítő képleteket adnak a rugómerevség meghatározásához
Törésmechanikai feladatok esetén a Winkler-féle ágyazás alkalmazása
Kanninen 1973-ban megjelent munkáján alapszik. Legjobb tudomásunk
szerint a Pasternak-féle ágyazást még nem alkalmazták rúdszerű kompozit
próbatestek modellezésére. Míg az előbbi esetén egyszerűen definiálható
a transzverzális rugók merevsége, addig az utóbbi esetben nem vezethető
le hasonló összefüggés. Repedéssel rendelkező kompozit rudak esetén igen
nagy figyelmet fordítanak pontos analitikus modellek fejlesztésére. A
Pasternak-féle ágyazás elmélete egy lehetséges eszköz egy még pontosabb
modell kidolgozására. Az előadás bemutat egy kombinált
analitikus-végeselem módszert a Pasternak-féle ágyazás rugómerevségének
meghatározására.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page