Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] meghivo


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] meghivo
  • Date: Mon, 28 Feb 2005 13:24:47 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

szemináriumára


Elõadó: Ábrahám Péter

Cím: A csillagkörüli anyag szerkezete: mire
tanítanak az infravörös fényváltozások?

Kivonat:
Egyes csillagok fényváltozása nem korlátozódik az optikai tartományra,
hanem fluxusuk változik az infravörös hullámhosszakon is. Amennyiben az
infravörös sugárzás forrása a csillagkörüli por termikus emissziója, a
változások a csillagkörüli tér sûrûség- és hõmérsékleteloszlásának
idõbeli átrendezõdésérõl adnak hírt. A megfigyelési technika korlátai
miatt a fényváltozások megfigyelése nem egyszerû, az "infravörös
változócsillagászat" a kezdeti lépéseknél tart. Az el.adásban több, az
Intézetben folyamatban lévõ, infravörös fényváltozásokkal kapcsolatos
vizsgálat célkitûzéseit és kezdeti eredményeit tekintjük át. Szó lesz FU
Orionis- és EX Lupi-típusú fiatal csillagokról, UX Orionis változókról,
valamint röviden a Mira csillagok infravörös fényváltozásairól.
A vizsgálatok megfigyelési alapját az Infrared Space Observatory ISOPHOT
mûszerének mérései alkotják.

A szeminárium idõpontja: 2005. március 3, csütörtök 14 óra.

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.


  • [Fizinfo] meghivo, Kalman Belane, 02/28/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page