Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: undisclosed-recipients: ;
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Wed, 23 Feb 2005 08:56:34 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Goda Tibor

(Budapesti Műszaki Főiskola, Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar)

(Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet)

Hosszú szálerősítésű polimer kompozitok végeselemes érintkezési és
szálelválási szimulációja

2005. március 1. kedd, 12.15 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

K épület, magasföldszint 35., könyvtár

Az előadás tartalma:
Az előadás első felében a csúszó súrlódás során fellépő felületi és
felület alatti károsodási mechanizmusok vizsgálatára kifejlesztett
makro/mikro-modellek kerülnek bemutatásra. A kidolgozott modellek egyik
legnagyobb előnye, hogy a mechanikai viselkedés a valóságos szál/mátrix
mikro-szerkezet figyelembevételével vizsgálható. Mivel a mikro-modellek
mérete korlátozott, a makro-környezet alakváltozását is figyelembe kell
venni a számítások során. A feladat megoldására, azaz a ``makro- és
mikro-környezet'' összekapcsolására, az elmozdulás illesztéses technika
szolgál. Az előadás második fele részletesen foglalkozik a polimer
kompozitok egyik legjellegzetesebb károsodási mechanizmusával, a
szálelválás jelenségével. A bevezetett szálelválási feltételekkel mind a
húzó, mind a radiális húzó és nyomó igénybevétellel kombinált nyíró
típusú szálelválás vizsgálható. A szimulációs algoritmus a következő
három végeselemes modell együttműködésére épül: érintkezési
makro-modell, érintkezési mikro-modell, szálelválás szimulációs
mikro-modell. A modellezési eredmények verifikálására karcvizsgálatok és
pásztázó elektronmikroszkópos felvételek szolgáltak.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium, Gyorgy Karolyi, 02/23/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page