Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Re: Sokkolo folyoiratarak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Re: Sokkolo folyoiratarak


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, katalist AT listserv.iif.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Re: Sokkolo folyoiratarak
  • Date: Mon, 31 Jan 2005 20:19:36 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Meglep a közölt folyóiratlista. Mindig azt hittem, hogy a Chemical
Abstracts a
legdrágábbak között van. Vagy csak hiányos a lista?

Válas György
  • [Fizinfo] Re: Sokkolo folyoiratarak, Válas György, 01/31/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page