Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 31 Jan 2005 11:37:15 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

szemináriumára

Elõadó: Balázs Lajos

Cím: "Az L1251 sötét felhõ morfológiája"

Kivonat:
Optikai csillagszámok segítségével vizsgáltuk a kozmogóniailag aktív L1251
felhõben, valamint környezetében a csillagközi anyag szerkezetét. Maximum
likelihood elven alapuló statisztikai eljárással B,V,R, illetve I színben
extinkciós térképet kaptunk a csillagszámokból. Az eljárás során
meghatároztuk
a felhõ távolságát, amelyre 330 +- 30 parszek adódott. Az extinkciós
térképeken a keleti oldalon a felhõ sûrû, központi részéhez fejhullám
csatlakozik. A fejhullám alakjából M = 2 Mach számot határoztunk meg. A
felhõben a teljes és szelektív extinkció R = A_V/E_{B-V} aránya nem
állandó, 3 és 5.5 között változik, és legnagyobb értékét a felhõ legsûrûbb
részén éri el. Az L1251 fejrésze jól modellezhetõ egy Schuster- (azaz
egy n=5 politrop indexû) gömbbel. A megfigyelések szerint a tömeg
sugárirányú eloszlása kb 2,5 parszekig igen jól követi ezt a modellt. Az
NH_3 ammónia 1,3 cm-es vonalának a szélessége is jól követi a
Schuster-modellt, még a felhõ elnyúlt farok részén is. Tekintettel arra,
hogy a L1251 elnyúlt fej-farok szerkezete jelentõsen eltér a
gömbszimmetriától, a vonalszélességek igen jó illeszkedése arra utal,
hogy az izotermális össszehúzódás jelentõs szerepet játszott a felhõ
jelenlegi struktúrájának a kialakulásában.

A szeminárium idõpontja: 2005. február 3, csütörtök 14 óra.

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.


  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 01/31/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page