Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mi a FIZINFO

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mi a FIZINFO


Chronological Thread 
  • From: "Geza I. Mark" <mark AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mi a FIZINFO
  • Date: Wed, 22 Dec 2004 08:50:08 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Kedves Kollégák!

Természetesen Király Évának, mint a Lista üzemeltetõjének, joga van
meghatározni, mi jelenhet meg a Listán és mi nem. De javasolnám a
jövõbeni félreértések elkerülésére, hogy készüljön egy útmutató,
ami leírná, milyen tartalmak kívánatosak a Fizinfo listán és
milyenek nem.

Mert, ha úgy tekintjük, hogy a Fizinfo az, amit a neve sugall és amit
a http://www.kfki.hu/physics/hunjour.html is mond, azaz ELFT Híradó,
akkor ezen a listán bizony kizárólag csak a szemináriumi, pályázati,
konferencia és ELFT híreknek van helye.

De, ha a Fizinfo a magyar fizikusok eszmecsere fóruma, akkor véleményem
szerint bármilyen kultúrált és a Netikettbe nem ütközõ vitának helye
van itt, minden olyan kérdésben, ami a magyar fizikusokat foglalkoztatja.

Ha az elsõ eset az érvényes, tehát a Fizinfo csak FIZ-INFO, akkor
viszont hasznos lenne, ha létezne egy másik lista az eszmecsere
számára!

Márk Géza

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page