Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium - Toth

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium - Toth


Chronological Thread 
  • From: Fáth Gábor <fath AT szfki.hu>
  • To: "Seminar" <seminar AT szfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium - Toth
  • Date: Thu, 28 Oct 2004 12:03:58 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


SZ F K I SZ E M I N Á R I U M

Munkabeszámoló:

Tóth Sára (SZFKI)
"Szén alapú vékonyrétegek és nanoklaszterek fotolumineszcenciája"

Időpont: 2004. november 2. (kedd) de. 10:00-10:30
Hely: MTA KFKI SZFKI, I. épület, I. emelet, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium - Toth, Fáth Gábor, 10/28/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page