Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] gyalogos szeminarium nov. 2. kedd

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] gyalogos szeminarium nov. 2. kedd


Chronological Thread 
  • From: Jozsef Cseh <cseh AT atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-ELM.FIZ."@atomki.hu, "KLTE-KIS.FIZ."@atomki.hu, mind AT atomki.hu, pir AT dtp.atomki.hu, zsuzsi AT dtp.atomki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] gyalogos szeminarium nov. 2. kedd
  • Date: Mon, 25 Oct 2004 17:09:42 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>*****************************************************************************

GYALOGOS SZEMINARIUM^


2004. november 2-an, kedden 11:00 orakor
(elotte 10:30-kor tea)

az MTA Atommagkutato Intezetenek nagy eloadotermeben
(a ciklotron epuletenek 3. emeleten)

LOVAS ISTVAN
(DE)

FELFEDEZTEK-E MAR A KVARK-GLUON PLAZMAT?^^

cimmel eloadast tart
melyre minden erdeklodot szeretettel varunk.

Cseh Jozsef

cseh AT atomki.hu

^Ez az eloadas nem csak szakembereknek szol.

^^Az eloadas kivonata:

A RHIC segítségével összehasonlították a nagyenergiás (200 GeV) p+p,
Au+d, Au+Au tipusú centrális ütközéseket. A figyelmet azokra az
eseményekre koncentrálták, amelyekben olyan két jet jelenik meg, amelyek
egymáshoz képest ellentétes irányban, az ütközo nyalábok irányára
merolegesen, azaz tranzverzálisan, a leheto legnagyobb energiával
távoznak. Megvizsgálták a távozó hadron párok szögkorrelációját. A p+p és az
Au+d reakciók esetén azt tapasztalták, hogy két távozó hadron közötti szög
vagy kb. 0 fok, vagy kb.180 fok. A 0 fok akkor fordul elo, amikor a két
hadron ugyanahhoz a jethez tartozik, 180 fok pedig akkor, amikor a két
hadron egyike az egyik jethez, a másik az ellentétes irányban induló jethez
tartozik. A két hadron szögkorrelációs függvényében tehát KETTO maximum
tapasztalható:0 foknál és 180 foknál. Ezzel szemben az
AU+AU
ESETBEN CSAK EGYETLEN MAXIMUM JELENTKEZIK A 0 FOKNÁL.
HOVÁ LETT A MÁSIK? VALAMI MEGETTE!
HA AZ EGYIK HADRON KI TUDOTT JUTNI, AKKOR A VELE KIS SZÖGET BEZÁRÓ MÁSIK IS
KI TUDOTT JUTNI. A KÖZÜL A KÉT HADRON KÖZÜL VISZONT, AMELYEK ELLENTÉTES
IRÁNYBAN IDULTAK AZ EGYIKNEK ÁT KELLENE HATOLNI AZ ÜTKÖZÉSBEN KELETTKEZETT
TUZGÖMB EGÉSZ ANYAGÁN, EZ AZONBAN LEHETETLENNEK BIZONYÚL.
Azokat a hadronokat, amelyek nem kifelé igyekeztek az ütközés színhelyérol,
hanem át akartak jutni a túloldalra
ELNYELI VALAMI! EZ A VALMI NEM KELETKEZIK AZ AU+d REAKCIÓBAN!
Ez nem elméleti spekuláció, hanem megfigyelt kisérleti tény.

*****************************************************************************
  • [Fizinfo] gyalogos szeminarium nov. 2. kedd, Jozsef Cseh, 10/25/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page