Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 22 Oct 2004 09:13:15 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivoó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Sódor Ádám
csillagász hallgató (ELTE)

Cím: Antipin II RR Gem I

Kivonat:
Ez év elején 4 hónapon keresztül mértük a felújított Svábhegyi 60 cm-es
távcsõvel az RR Geminorum RRab tipusú csillagot. Az alapos CCD
megfigyelés feltárta, hogy a csillag valóban mutat Blazhko-effektust,
mégpedig a ma ismert legrövidebb periódusidõvel és legkisebb
amplitúdóval. A moduláció rövid periódusideje lehetõvé tette, hogy
minden Blazhko-fázisban teljes pulzációs fázislefedettség fénygörbét
kapjunk négy színben (BVRI). A kiterjedt többszín-fotometriai mérések a
Blazhko csillagok viselkedésének új, eddig ismeretlen aspektusait tárták
fel.

A szeminárium idõpontja: 2004. október 28, csütörtök 14 óra

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 13-17.

Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page