Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA-Dubna szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA-Dubna szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MTA-Dubna szeminarium
  • Date: Wed, 28 Jul 2004 18:40:34 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Magyar Tudományos Akadémia és a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet
közös szemináriumot szervez Budapesten, 2004. szeptember 6-án és 7-én (a
rendezvény pontos helyét és idejét rövidesen pontosítjuk).

A szeminárium elsődleges célja, hogy bemutassa azokat az eredményeket,
amelyeket az elmúlt néhány évben magyar és dubnai kutatók
együttműködésben, illetve amelyeket magyar kutatók ebben az időszakban az
EAI nagyberendezései mellett végzett kísérletek alapján értek el.

A szemináriumon természetesen bárkit szívesen látunk, de a szervezők
munkáját nagy mértékben megkönnyítené, ha a résztvevők számát előre meg
tudnánk becsülni. Ezért kérem, hogy részvételi szándékát e-mailben
szíveskedjék jelezni a szervezőbizottság titkárának, Almásy Lászlónak az


almasy AT sunserv.kfki.hu

címen.

Bár a szervezőbizottság igyekezett mindazokat megkeresni, akik a
közelmúltban dubnai együttműködésekben vagy kísérletekben vettek részt,
nem kizárt, hogy egyes személyek vagy csoportok elkerülték figyelmünket.
Ezért kérem, hogy esetleges, még be nem jelentett előadási javaslataikat
is jelezzék e-mailben.

Kérem, hogy a jelentkezéseket mihamarabb, de legkésőbb

2004. augusztus 12-ig

szíveskedjék a fenti címre elküldeni.

Üdvözlettel:


Nagy Dénes Lajos
az MTA-EAI együtműködés magyar koordinátora  • [Fizinfo] MTA-Dubna szeminarium, Nagy Denes Lajos, 07/28/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page