Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 3-ik evezred

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 3-ik evezred


Chronological Thread 
  • From: jzana AT omega.kee.hu
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] 3-ik evezred
  • Date: Mon, 19 Jul 2004 13:34:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves kollégák!

Kezembe került A "3. évezred" augusztusi száma. Habár a
szerkesztőbizottságból bizonyos személyek hiányoznak, a lap szellemisége
mitsem változott. Idézet a 44. oldalról (Pontosan mi az a klinikai
halál és milyen hosszú ideig tart?):
"Az emberi lélek és a földi test összeköttetése az asztrális test
közvetítésével történik a kisugárzás kölcsönös vonzóereje által. Amikor
a fizikai test ezt az erőt meggyengíti, sor kerül a lélek részleges,
vagy teljes kiszabadulására. A lélek ezután eltűnhet a térbe, de egy
ideig továbbra is össze van kapcsolva a porhüvellyel egy ezüstös színű
köldökzsinórra hasonlító energiakötelékkel."
Összekeveri az élettant, a pszichológiát a spiritizmussal, sőt: az
ősmagyarságnak a lélekre vonatkozó elképzeléseivel, ami természetesen
a néprajz tárgykörébe tartozik.

27. oldal: A földgömbnek belül üregesnek kell lennie: "Richard Evelyn
Byrd, az Egyesült Államok tengerészetének admirálisa 1929-ben repülővel
kelt át az észeki- és a déli sarki nyíláson. Az átrepülést később
megismételte: 1947 februárjában az északin repült be, 1956 január 13-án
pedig a déli-sarki nyílást választotta." Tényként állítja, ahogyan közös
ismerősünk tenné!
Rájöttem, milyen ez a lap. Olyan, mint a kereskedelmi televíziók:
mindent feláldoz a figyelem felkeltése érdekében. Hajszolja a
harsányat, az érdekeset, a figyelem-felkeltőt.

Üdvözlettel Zana János

Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
- - - Good rest to all that keep the Jungle Law! (Kipling) - - -
  • [Fizinfo] 3-ik evezred, jzana, 07/19/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page