Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 3. Évezred 8. szám

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 3. Évezred 8. szám


Chronological Thread 
  • From: Lindeisz László <lindeisz AT bhn.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] 3. Évezred 8. szám
  • Date: Mon, 5 Jul 2004 12:42:20 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt listatagok!Ez év áprilisában Härtlein Károly indított el egy vitát a 3. Évezred című
magazinról. Akkori hozzászólásomból idézek:Hát megéltük ezt is! Egely György egy szerkesztőbizottságban szerepel neves
fizikusokkal. A hídverők serénykednek: épül az átjáró tudomány és áltudomány,
tudományos ismeretterjesztés és bulvártudomány között. Köszönet és tisztelet
minden kollégának, aki az intellektuális tisztesség nevében visszautasította,
vagy vissza fogja utasítani a korlátok közé szorított lektorálást.
Reménykedjünk, hogy a hídverők közreműködése a jövőben érezhető lesz a lap
színvonalán (mentsük, ami menthető!).Megvettem és átolvastam a 6. és a 8. számot. Sem a nyelvi lektor, sem a
szakmai lektorok tevékenysége nem érzékelhető, a magyartalan - néha egészen
bugyuta - szövegek többsége sem nyelvi, sem szakmai szempontból nem
gondozott. A lap ugyanolyan színvonalú most is, mint amilyen az első,
bemutató szám volt, vagy talán egy kicsivel még gyengébb is. Megszaporodtak a
reklámok és a nyelvhelyességi hibák.Nem tudok örülni annak sem, hogy Egely György eltűnt, legalábbis az
impresszumból. Jelenléte egyértelmű jelzés lett volna a lapot kinyitó olvasó
számára. Így továbbra sem tudja a naiv és jámbor olvasó és a diák, hogy a
szakmai lektorok és a lap tartalma, illetve színvonala hogyan is lenne
összeilleszthető. Ez a magazin rombolja a nyelvet és - kiszolgálva a bulvár
színvonalú közízlést - hamis, jól eladható képet konstruál a tudományról és a
tudósról. Ennek a képnek a közgondolkodásba való beerőltetésére eddig is
számos, jól jövedelmező kísérlet történt, de olyan nem, amely mögött a
tudomány hiteles képviselői álltak. A cikkek többsége egyszerűen nem
lektorálható, csak teljes újraírás segíthetne rajtuk.A 8. szám 5. oldalán Nemere István méltatja a lapot:Már régóta szükség volt nálunk is egy olyan sajtótermékre, amely meglehetősen
gyorsan követi az eseményeket, de nemcsak az akadémiák merev álláspontjáról
ad hírt, nem csak a tudósok által már befogadott elméleteket hirdeti. Hanem
közli az olvasókkal a még el nem fogadott, sőt sokszor tagadott, még igencsak
vitás teóriákat, eseményeket és folyamatokat is.Néhány részlet a 6. számból:Két relativitáselméleti hypergagyi cikk is van benne (egyik sem szerepel a
tartalomjegyzékben) 8 oldalon. Szinte az egészet idézni lehetne. Néhány
gyöngyszem:52. o.

Utazás a jövőbe?

Egyes mai fizikusok szerint az egész időértelmezésünk téves és valamilyen, az
idővel kapcsolatos még hihetetlen jelenség felfedezése előtt állunk.Felfedezés után már hihető lesz.Az idő meghatározhatatlansága néhány filozófust arra indított, hogy nem lehet
pontosan meghatározni, mi a múlt és mi a jövő. Az egyetlen, amit biztosan
tudunk (biztosan?), a jelen - azt, ami van most -, és utána jön az összes
többi.A biztos jelen után jön az összes többivel együtt a bizonytalan múlt.56. o.

Mit nevezünk téridőnek?

Az egyik legnépszerűbb elmélet, amelyet a múlt század 80-as éveiben mondtak
ki és a tudományos fantasztikum mai kedvencei közé tartozik ma is , az
úgynevezett féreglyuk.Tehát: a féreglyuk az egy népszerű elmélet, amelyet kimondtak és ma is a mai
kedvencek közé tartozik.8. szám:

9. o.

Lesben állók

A fekete lyukakról szóló néhány sor olvasható közhelyes, hatásvadász
stílusban. Három ábra szép színes rajzokat úgy mutat be, mint a Chandra
Obszervatórium felvételeit, tehát nem mint illusztrációkat. A Hogyan működik
a fekete lyuk kérdőmondat végén nincs kérdőjel. Két ábra a fekete lyukat
véges méretű, fekete korongként ábrázolja, a negyedik ábra egy világító
gázfelhőt mutat a következő szöveggel: Kétmillió naptömegnél több anyagot
tartalmazó fekete lyuk galaxisunk közepén. Ez a két oldal egy kis kész
átverés show.20. o.

Mendgyelev bámulna Felfedezték a 113-as és a 115-ös elemet.

A címbeli név helyesen Mengyelejev. Nem hiszem, hogy Mengyelejev "bámulna".
Az új elemek felfedezésétől biztosan nem, mint ahogy akkor sem bámult, amikor
a periódusos rendszert kidolgozta. Mengyelejev akkor ámulna és "bámulna", ha
belelapozna a 3. Évezred-be.

.sikerült a 113-as és a 115-ös protonszámú (helyesebben: rendszámú) elemet
létrehozni úgy, hogy 243-as tömegszámú ameríciumot hosszasan (vajon mennyi
ideig?) bombázták (helyesen: bombáztak) felgyorsított (triviális) 48-as
tömegszámú kalcium ionokkal.A szöveg fölötti ábrán a periódusos rendszer egy részlete látható, amelyen
piros színnel ki van emelve és be van karikázva a 115-ős rendszámú elem és a
fölötte levő, 83-as rendszámú bizmut, mely utóbbiról szó sincs a szövegben,
viszont nincs kiemelve és nincs bekarikázva a 113-as rendszámú elem, amelyről
a hír szól.21. o.

Galenit a Vénuszon?

A Vénuszon található hegyek csúcsát 2600 méteres magasságtól kezdve nagy
dielektromos állandójú anyag borítja, amely elnyeli a radioktív sugárzást,
vagyis az említett anyag vezető, vagy félvezető. .a termodinamikai adatok és
a Vénuszon található elemek figyelembevételével ólom-és bizmutszulfid
keverékéről van szó.Az első mondat mind logikai, mind szakmai szempontból igencsak próbára teszi
az olvasót.

Az ólom- és bizmutszulfid nem elemek, keverékük nem galenit.21. o.

Rövid hírek a tudomány világából

Az egyelektronos tranzisztor érzékenyen reagál a töltés változására és képes
detektálni az elektrontöltés egymilliomod nagyságú változását is.Nesze neked elemi töltés!55. o.

Vajon megtörtént a bibliai özönvíz? A HÓNAP TÉMÁJA rovat, 55. o.

.Az ókori civilizációk meglepő műveltségét és ismereteit tanulmányozó Erich
von Däniken odáig jutott feltételezéseiben, hogy megkockáztatta azt a
kijelentést, hogy bolygónkat többször is meglátogatták földönkívüliek azért,
hogy átadják gazdag tudásukat az akkori embereknek. Däniken nem csak az
egyházat sokkolta azzal az állításával, hogy Isten tulajdonképpen egy másik
bolygóról érkezett űrhajós volt, és hogy az emberiség csupán egy titkos
tudományos kísérlet alanya a Földön kívüli civilizációk számára..Däniken-t, a nagy feltételezőt nem kell bemutatni. Fentiekből következik: az
egyház (vajon melyik?) sokkot kapott D. hülyeségeitől (ezen nem is lehet
annyira csodálkozni), Isten (vajon melyik? Jahve?, Krishna?, Zeusz? Csak nem
megint a kereszténység Istene?) űrhajósként átadta gazdag tudását az
emberiségnek, hogy utána - a többi Földön kívüli civilizációval együtt -
(tudományosan!) kísérletezhessenek velünk.A sokkolás egyébként gyakran előfordul a szövegekben. A tudomány már csak
ilyen.És egy kis tudományos sörreklám:46. o.

FAQ(!) Önök kérdeznek, mi válaszolunk rovat

Valóban olyan egészséges a sör, mint ahogy azt a férjem és barátai állítják?.Egy elismert klinikai pszichológus arra hívja fel a figyelmet, hogy az agy
tulajdonképpen egy biológiai számítógép, amelyet több mint 100 milliárd,
különleges feladatokat ellátó idegsejt alkot. Elengedhetetlenül szüksége van
megfelelő mennyiségű tápanyagra, amelyeket a sör tartalmazza. A sörnek
összetétele révén jelentős szerepe van az emberi szervezet fiziológiájában, a
testi és lelki egészség terén. Kedvező hatásokat az alkoholmentes sör is
kínál. Ekkor lehet beszélni a napi vitamin-, ásvány- és nyomelemszükséglet
(helyesen: nyomelem szükséglet) csaknem teljes fedezéséről. A sör az egyik
legolcsóbb alkoholos ital, fogyasztása azonban egyedülálló tápanyaggá teszi,
amely az egészséget szolgálja és egyben megkönnyebbülést is okoz. A
rendszeres alkoholfogyasztás növeli az alkoholfüggőség kialakulásnak
kockázatát.Akinek a sör nem okoz megkönnyebbülést, vagy nem különleges feladatokat
látnak el az idegsejtjei, vagy nincs neki több, mint 100 milliárd, vagy a
lelki egészsége nem állt helyre a sörtől a nyomelem szükséglet csaknem teljes
fedezése (alkoholmentes esetben beszélhetünk róla) után sem, az remek
kábítószer-recepteket talál nyolc oldalon a mellékletben.Lindeisz László


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page