Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT moon.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-Elm.Fiz."@moon.atomki.hu, "KLTE-Kis.Fiz."@moon.atomki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminarium
  • Date: Fri, 28 May 2004 12:22:37 +0200 (MET DST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy elõadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2004. június 3-án, csütörtökön 11:00 órakor


Fáth Gábor
(KFKI, SZFKI)

A kulturális evolúció renormálási csoport elmélete


címmel elõadást tart.
Az elõadás elõtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Debrecen, 2004. május 28.

Máté Zoltán


Kivonat: http://www.atomki.hu/semin/planned.html
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page