Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Fizikus Vandorgyules 2. korlevel

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Fizikus Vandorgyules 2. korlevel


Chronological Thread 
  • From: Horváth Ákos <akos AT ludens.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fizikus Vandorgyules 2. korlevel
  • Date: Thu, 27 May 2004 05:58:31 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése
Szombathely, 2004. augusztus 24-27.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolával közös szervezésben

http://ion.elte.hu/vandorgyules/info.html


Második körlevél

mottó: "Physica
infiltrans"

Kedves Kollega!


Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat augusztus 24. és 27. között rendezi
meg
Fizikus Vándorgyűlését a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán. A magyar
fizikustársadalom átfogó konferenciájának mottója ebben az évben a "Physica
infiltrans", ami arra, a XXI. század elejének fizikáját minden bizonnyal
meghatározó
folyamatra utal, hogy a problémák fizikai megközelítése és a fizika
módszerei egyre
inkább teret nyernek a társtudományokban és a mindennapi élet szinte minden
területén. A fizikai gondolkodás nemcsak a fizika tudományágában eszköze a
természetről alkotott elképzeléseink fejlődésének, hanem az új évezred
elején jelentős
eredményeket ér el a biofizikában, biológiai fizikában,
környezettudományban, a
társadalmi folyamatok leírásában, a modern kort meghatározó informatika és
az
Internet fejlődésében is.

A konferencia ez évi újdonsága az Osztrák Fizikai Társulattal közösen
tartott
nemzetközi nap. 26-án déltől a konferencia végéig angol nyelvű előadások
hangzanak
el, továbbá egy - ugyancsak angol nyelvű - tudománypolitikai kerekasztal,
melynek
résztvevői vezető magyar és európai tudománypolitikusok lesznek. A
kerekasztal fő
témáit a kutatásfinanszírozás és a regionális kutatási infrastruktúra
kérdései köré
fogjuk csoportosítani.

Program és jelentkezés

A vándorgyűlés tudományos programja plenáris előadásokból és poszter
szekciókból fog állni. A poszterek a konferencia teljes időtartama alatt
kiállításra
kerülnek. A szóbeli előadások között lesznek 30 + 5 perces meghívott és 15 +
5
perces, a beküldendő kivonatok alapján kiválasztandó előadások. A magyar
kutatók
meghívott előadásait (l. alább) a Szervező- és Programbizottság a
szakcsoportok és a
Magyar Biofizikai Társaság javaslatai alapján választotta ki. Ugyanezt a
módszert
fogjuk követni a rövid szóbeli előadások kiválasztása során is.
Az első két nap előadásai magyarul hangzanak el. A poszterek lehetnek akár
magyar, akár angol nyelvűek, de - tekintettel a nemzetközi programra -
ezúttal az
angol nyelv használatára bátorítjuk azokat, akik eredményeiket poszteren
fogják
bemutatni.

A Szervező- és Programbizottság június 20-ig dönt az előadások
elfogadásáról,
illetve azok előadási módjáról (szóbeli vagy poszter). Ezért kérjük az
előadni
szándékozókat, hogy előadásuk legfeljebb egy oldalas kivonatát
2004. június 9-ig
szíveskedjenek beküldeni! A kivonatokat csak elektronikusan lehet beküldeni.
Ez
történhet a konferencia honlapján (http://ion.elte.hu/vandorgyules) elérhető
online
szolgáltatást igénybe véve (ezzel a végleges nyomdai formátum
ellenőrizhető), de -
alternatív megoldásként - a kivonatot e-mailben is be lehet küldeni TeX vagy
Word
szövegszerkesztővel nyomdakész formába hozva; utóbbi esetben azonban csak
RTF
formátumú fájlokat fogadunk el.

A kivonat formátumára vonatkozó minta mindkét esetre a honlap
[Jelentkezés]
részénél található meg. A kivonatnak tartalmaznia kell a szerzők neveit (az
előadó
nevét első helyen írva), munkahelyét és címét, valamint az előadás
összefoglalóját. A
beküldés e-mail címe:
fvgy04 AT ion.elte.hu.
A beküldendő kivonat nyelve
magyar;
akiktől angol nyelvű kivonatot is kérünk, azt külön fogjuk értesíteni.
A beküldött kivonatok a Vándorgyűlés honlapjáról közvetlenül is olvashatók
lesznek. Az előadás-kivonatok gyűjteményét a Vándorgyűlés résztvevői a
konferencia
helyszínén megkapják.

A kivonatok beküldési határideje 2004. június 9.

A meghívott előadások szövegét és a tematikus összefoglalókat a
Vándorgyűlés után - a hagyományoknak megfelelően - a Fizikai Szemlében
publikáljuk.


Részvételi díj

A rendezvény részvételi díja az Eötvös Társulat tagjainak és a társulattal
reciprocitási egyezményt kötött külföldi fizikai társulatok tagjainak:

7500 Ft

másoknak:

10500 Ft

A Vándorgyűlésen csak regisztrált résztvevők vehetnek részt!

Az ELFT, illetve az ELFT-vel reciprocitási egyezményt kötött külföldi
fizikai
társulatok azon tagjai, akik önálló jövedelemmel nem rendelkező egyetemi
hallgatók
vagy a nyugdíjuk mellett más rendszeres jövedelemmel nem rendelkező
nyugdíjasok,
kedvezményes részvételi díjat fizetnek, melynek mértéke
5000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvétel jogát, valamint
az
előadás-kivonatok gyűjteményét.

A részvételi díjon felüli szállás- és étkezési költségek egységesen a
konferencia
teljes időtartamára:
Szállás (3-4 ágyas kollégiumi szobákban):
3 éjszakára helyszíni fizetéssel (számla ellenében)
4200 Ft
Étkezés (teljes ellátás a 24-i vacsorától a 27-i ebédig):
helyszíni fizetéssel (számla ellenében)
7800 Ft

A szállás és étkezés költségeit a Társulaton keresztül is ki lehet
egyenlíteni
(nem helyszíni fizetés). Ebben az esetben azonban az ÁFA-vonzatok miatt
10%-kal
emelt ár fizetendő: szállás három éjszakára 4620 Ft, étkezés (teljes ellátás
a 24-i
vacsorától a 27-i ebédig) 8580 Ft. A társulaton keresztül történő fizetés
esetén egy
résztvevő részvételi díját, a szállásköltségeit és az étkezési költségeket
egy számla alatt
számlázzuk, amelyen azonban az egyes költségfajták egymástól elkülönítve
kerülnek
kimutatásra.

Különösen méltánylandó esetben, egyéni indokok alapján a fentiektől
eltérő
részvételi feltételek és részvételi díjak is megállapíthatók. Kérjük, hogy
esetleges ilyen
igényével közvetlenül a Társulat titkárságához forduljon (e-mail:
elft1 AT mtesz.hu,
tel./fax: 201 8682).

A vándorgyűlésre történő jelentkezés határideje

június 9.

A Társulat titkársága ennek alapján kiküldi a számlát a részvételi díjról,
amelynek befizetési (átutalási) határideje július 15. A később regisztrálók
számára
szállást és az étkezést nem tudunk garantálni. Lemondás esetén a korábban
befizetett
részvételi díjakat úgyszintén a július 15-i határidőig lehet
levonás-mentesen
visszaigényelni.

Meghívott előadások

Ábrahám Péter A csillagfejlődés viharos időszakai
Bíró Tamás A különös kvarkanyag
Bozóki Zoltán Gázösszetétel-mérő dióda lézeres, fotoakusztikus
rendszerek fejlesztése
Dér András Fehérjék a bioelektronikában
Domokos Péter Atomok hűtése és csapdázása optikai rezonátorban
Fodor Zoltán Fázisátmenetek a részecskefizikában
Fülöp Zsolt Magfizikai módszerekkel az elemek keletkezesének
nyomában
Kiss Ádám Van-e környezettudomány fizika nélkül?
Koblinger László Valóban árt egy kis sugárzás?
Mihály György A nanoelektronika kvantumfizikai alapjai
Szabó Gábor Közoktatási és felsőoktatási reformok
Szabó György Evolúciós játékelmélet és statisztikus fizika
Ungár Tamás Röngen vonalprofil analízis: a mikroszerkezet
ujjlenyomata?
Vattay Gábor Az Internet modellezése és mérése fizikus szemmel
Zoletnik Sándor A fúziós energiatermelés jövője, avagy szabályozhatjuk-e a
plazmaturbulenciát?

A nemzetközi program kialakítása még folyamatban van; erről a vándorgyűlés
honlapján fogunk folyamatosan aktualizált tájékoztatást adni.

Időrend, határidők

Jelentkezés és az előadás-kivonatok beküldése: 2004. június
9.
Értesítés az előadások elfogadásáról: 2004. június
20.
A részvételi díj beérkezése az ELFT számlájára: 2004. július
15.
Lemondás esetén levonás nélküli visszatérítés: 2004. július
15.
Harmadik körlevél (részletes program): 2004. július
31.
Vándorgyűlés megnyitása: 2004.
augusztus 24.
Vándorgyűlés bezárása: 2004.
augusztus 27.

A Vándorgyűlésnek önálló honlapja van
(http://ion.elte.hu/vandorgyules),
ami a
Társulat honlapján keresztül (http://www.kfki.hu/elft/) is elérhető. Itt
minden
információ megtekinthető. Az előadások elfogadásáról és a részletes program
alakulásáról is a honlapon keresztül lehet információt szerezni.

Szervező- és Programbizottság

elnök: Nagy Dénes Lajos
titkár: Horváth Ákos
ügyvezető titkár Nagy Zsigmondné
tagok: Németh Judit az ELFT elnöke
Csákány Antalné Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport
Fehér István Sugárvédelmi Szakcsoport
Gubicza Jenő Diffrakciós Szakcsoport
Gyulai József Félvezetofizikai és Vékonyrétegfizikai
Szakcsoportok
Jánosi Imre Statisztikus Fizikai Szakcsoport
Kolláth Zoltán Csillagászati Szakcsoport
Kovács László Fizikatörténeti Szakcsoport
Kovács László Kristályfizikai Szakcsoport
Koszegi László Neutron-szinkroton Szakcsoport
Kruppa András Magfizikai Szakcsoport
Mester András Középiskolai Oktatási Szakcsoport
Ormos Pál Magyar Biofizikai Társaság
Peto Gábor Vákumfizikai Szakcsoport
Rácz István Részecskefizikai Szakcsoport
Szabó István Debreceni Egyetem
Tichy Géza Anyagtudományi Szakcsoport
Tóth Zsolt Atom- és Molekulafizikai Szakcsoport
Ván Péter Termodinamikai Szakcsoport

Védnökök

MTA Fizikai Tudományok Osztálya
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

További védnökök felkérése folyamatban van


A Vándorgyűlés támogatására eddig a következő intézményeket sikerült
megnyerni:

Magyar Tudományos Akadémia
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése
Vas Megyei Önkormányzat
  • [Fizinfo] Fizikus Vandorgyules 2. korlevel, Horváth Ákos, 05/27/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page