Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] AEKI Szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] AEKI Szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] AEKI Szeminárium
  • Date: Tue, 25 May 2004 08:58:23 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A E K I SZ E M I N Á R I U M

Nagy Gábor (AEKI ASZL):

"A molekuláris dinamikai (MD) szimlációs technika ismertetése"

kötetlen beszélgetés

Időpont: 2004. május 27. (csütörtök!) de. 10:00
Hely: KFKI AEKI, XIX. épület, földszint, Tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
  • [Fizinfo] AEKI Szeminárium, Gabor Nagy, 05/25/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page