Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Kiss Tamas az analog relativitasrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Kiss Tamas az analog relativitasrol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Kiss Tamas az analog relativitasrol
  • Date: Fri, 30 Apr 2004 16:09:53 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:

KISS TAMÁS (SZFKI):

Analóg relativitás laboratóriumi rendszerekben


Nemrelativisztikus rendszerekben, például mozgó közegekben,
a relativisztikus kinematika közel pontos megfelelõje
alakulhat ki. Ilyen rendszer például egy mozgó dielektrikumban
terjedõ elektromágneses hullám, vagy egy mozgó folyadék
kis perturbációi, azaz a folydékban terjedõ hanghullámok.
A kísérleti lehetõségek még mindeddig nem tették lehetõvé
a fenti ötletek laboratóriumi kipróbálását. A kondenzált ritka
gázok laboratóriumi elõállítása újszerû megvilágításba helyezi
a fenti ötleteket.

Az elõadás ideje: május 4-én, kedden háromkor
helye: Pázmány Péter sétány 1/A (északi épület)
5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

A fenti elõadás elõtt, kettõkor ugyanott tartjuk a házivédését
Pályi András fizikushallgató diplomamunkájának, melynek címe:
Rashba-effektus Andrejev-biliárdban.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Kiss Tamas az analog relativitasrol, Tamas Geszti, 04/30/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page