Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - RE: [Fizinfo] Egely eloadasarol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

RE: [Fizinfo] Egely eloadasarol


Chronological Thread 
  • From: "Szondy, György" <gyorgy.szondy AT gft.com>
  • To: "KOVACS Gyorgy" <kovacsgy AT mfa.kfki.hu>, "Lukacs Bela" <lukacs AT rmki.kfki.hu>, Lindeisz László <lindeisz AT bhn.hu>
  • Cc: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: RE: [Fizinfo] Egely eloadasarol
  • Date: Wed, 28 Apr 2004 15:35:36 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Uraim!

Csupán kullogva az események mögött néhány apró megjegyzésem
lenne - nem az Egely előadáshoz, hanem a listán elhangzottakhoz.

Nem tartom szerencsésnek a "fizikus energia" meghatározást,
mivel ez kizár más, fizikusok által használt energia definíciókat.
Szerencsésbb lenne az Einstein nevével, vagy az Általános
Relativitáselmélettel cimkézni a jelenleg mérvadónak számító
legszéleseb körben használt definíciót. (Ahol, mint Lukács Béla
jelezte az energia tényleg nem marad meg [legalábbis számszerűen
nem, teszem hozzá én])

Hogy miért is mondom ezt:
Van olyan "fizikus" energia definíció, amelynek szintén nem
feleltethető meg az Einsteini Energia meghatározásnak, mégis
van értelme az einsteini modellel összehasonlítani.
Gyakorlati példának hoznám fel ezen modellek egy közelítő
Alkalmazását a GPS rendszereket. A GPS rendszereknél
alkalmazott definíciók használata során elméletileg is van
energiamegmaradás. Viszont nincs gravitációs vöröseltolódás.

Szóval van "értelme" fizikusként foglalkozni más energia
definíciókkal, ezért aztán nem is rezerválnám a "fizikus" cimkét
Einsteini Energia definíciónak.

Üdvözlettel,
Szondy György  • RE: [Fizinfo] Egely eloadasarol, Szondy, György, 04/28/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page