Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Termo Tea

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Termo Tea


Chronological Thread 
 • From: Van Peter <vpet AT phyndi.fke.bme.hu>
 • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
 • Cc:
 • Subject: [Fizinfo] Termo Tea
 • Date: Mon, 22 Mar 2004 13:35:57 +0100
 • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

2004, marcius 30. kedd, 15.00

ELTE, TTK, Pazmany Peter setany 1/A, 3.em. 3.95. terem

Hrasko Peter (JPTE, Pecs):

Gibbs hipotezis es Gibbs paradoxon

A szimmetriaposztul?tum, a Gibbs-hipot?zis (a faktori?lisokkal
val? oszt?s sz?ks?gess?ge azonos r?szecsk?k eset?ben), valamint a
Gibbs-paradoxon a statisztikus fizika h?rom egym?ssal szorosan
?sszef?gg? eleme. A szemin?riumon arr?l lesz sz?, hogy milyen
logikai kapcsolatban ?llnak egym?ssal. Amellett fogok ?rvelni,
hogy - az elfogadott n?zettel ellent?tben - a
szimmetriaposztul?tum nem magyar?zata a Gibbs-hipot?zisnek, hanem
biztos?tja, hogy klasszikus limeszben a kvantumelm?leti
eloszl?sok legyenek ?sszhangban a Gibbs-hipot?zissel.
Amennyiben t?nyleg ?gy van, a Gibbs-paradoxon automatikusan
megsz?nik.
----------------------------
Kozreadta: Van Peter
 • [Fizinfo] Termo Tea, Van Peter, 03/12/2004
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Termo Tea, Van Peter, 03/22/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page