Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mechanika szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mechanika szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rradnai AT mta.mmsz.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Mechanika szeminárium
  • Date: Fri, 27 Feb 2004 09:13:11 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és

a BME Műszaki Mechanikai Tanszék

által közösen szervezett Mechanika szeminárium következő előadására

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Béda Gyula

(BME Műszaki Mechanikai Tanszék)

A virtuális munka elvének általánosítása

2004. március 4. csütörtök, 12.30 óra

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Az előadás helye:

BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

K épület, magasföldszint 35., könyvtár

Az előadás tartalma:
A mechanikai vizsgálatoknak gyakori szereplője az erőtér, amely egy adott
pillanatban a sebességmezővel összekapcsolva a megfelelő helyen és időben a
teljesítményt, általánosabb esetben a teljesítmény sűrűséget adja, ha az
erőt skalárisan a támadási pontjának sebességével szorozzuk. A teljesítmény
minden időpillanatban és helyen így jól értelmezhető. Az erőrendszer munkája
is mint a teljesítményének idő szerint integrálja definiálható szabatosan.
Mindez különösen áll arra az esetre, amikor a virtuális sebesség és a
virtuális elmozdulás mező szolgál az említett mennyiségek számítására. A
virtuális teljesítmény mező idő szerinti integrálja biztosan jelentheti a
virtuális munkát és módot ad arra, hogy a virtuális munka elvet
általánosítva felírjuk. A szokásos virtuális munka elve elnevezés helyett
sok szerző használja a virtuális elmozdulás elve, helyesebbnek látszó
megnevezést, így például Hoff Miklós vagy T.M. Charlton professzorok.

A virtuális munka elvének általánosított felírása további mezőegyenletet ad
a kontinuum mechanikai vizsgálatához.

A szeminárium honlapja:

http://www.me.bme.hu/esemeny/szilszem/index.html

Minden érdeklődőt szívesen látunk.
  • [Fizinfo] Mechanika szeminárium, Gyorgy Karolyi, 02/27/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page