Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Rosetta jövö hetre halasztva

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Rosetta jövö hetre halasztva


Chronological Thread 
  • From: vizip AT rmki.kfki.hu
  • To: Rmkiusers AT lists.kfki.hu
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Rosetta jövö hetre halasztva
  • Date: Fri, 27 Feb 2004 07:27:15 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tisztelt Kollegák!


ROSETTA elhalasztva, várhatóan a jövõ hét elejéig!

További értesítésig maradok tisztelettel

Vizi Pál Gábor
vizip AT rmki.kfki.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


U.I.: (( nem én halasztottam el :) :( , itt ülök bent... ))
  • [Fizinfo] Rosetta jövö hetre halasztva, vizip, 02/27/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page